Domov 5 Dogodek 5 GOST UP: Vesna Bikić

GOST UP: Vesna Bikić

18. maja, 2023

V okviru projekta GOST UP, bo na Oddelku za arheologijo in dediščino UP FHŠ od 22. 5. – 25. 5. gostovala prof. VESNA BIKIĆ

Vesna Bikić se kot zaposlena na Arheološkem inštitutu v Beogradu, posveča študiju srednjega veka in zgodnjega novega veka. Njene študije zaobjemajo poselitvene procese, pogrebne običaje s poudarkom na študiju materialne kulture, predvsem keramike in nakita. Proučuje različne pojave iz bizantinskega, balkanskega, srednjeevropskega in otomanskega kulturnega kroga. Ukvarja se z vprašanjem proizvodnje, distribucije in uporabe predmetov, ki nosijo podatke o kompleksnih družbenih odnosih in kulturnih procesih.

 

Predavanj se lahko udeležite tudi na daljavo:

https://upr-si.zoom.us/j/9199046456?pwd=NVlBMDRGK3F0UmNMQWRuQkpoN3VmUT09

Meeting ID: 919 904 6456

Passcode: sestanek

 

PREDAVANJA:

Srednjeveške trdnjave in mesta na Balkanu

Torek, 23. 5. 2023, 12.00, Maestral 2

V prvem delu bodo predstavljenei glavne značilnosti utrdb na Balkanu, predvsem lokacijo, videz in način gradnje. Preko ilustrativnih primerov trdnjav na Donavi in ​​na območju Raše (JZ Srbija) bodo razloženi obrambni sistemi v obdobjih zrelega in poznega srednjega veka, ki so bili odvisni od trenutnih političnih okoliščin. Drugi del predavanja bo posvečen utrjenim mestom. Z razlago pojma mesto v obdobju srednjega veka bodo na izbranih primerih prikazani proces nastanka in vrste mest, njihova prostorska ureditev, gospodarsko okolje in naravni viri. Pozornost bomo posvetili tudi sestavi prebivalstva trdnjav in mest ter glavnim značilnostim materialne kulture, vključno z lokalnimi, regionalnimi in nadregionalnimi trgovskimi sistemi.

 

Balkanska kultura med Otomanskim in Avstrijskim cesarstvom

Sreda, 24. 5. 2023, 13.30, Maestral 4

V uvodu bodo razloženi izvor materialne kulture in glavne značilnosti predmetov, ki najbolje ponazarjajo kulturne in obrtne tokove ter družbene skupine srednjeveškega Balkana. To so najprej keramične posode, nakit in okrasni deli oblačil; poleg arheoloških najdb in predmetov iz muzejskih zbirk, o njihovem videzu in načinih uporabe izvemo več iz upodobitev na ohranjenih likovnih virih, predvsem stenskih poslikavah in gravurah. V nadaljevanju bo govora o spremembah, ki so jih prinesla osmanska osvajanja v drugi polovici 14. stoletja, in novih trendih v materialni kulturi, ki so najbolje razvidni iz načina izdelave predmetov in blaga, ki je prihajalo v blaška mesta iz domorodnih območjih Otomanskega cesarstva. Nova sprememba, ki se je zgodila z avstrijskimi osvajanji v začetku 18. stoletja, se je najmočneje občutila v Podonavju, ki je bolj izpostavljeno vplivom srednjeevropske kulture in potrošnega blaga, namenjenega tako imenovanemu srednjemu sloju.

 

Vesna Bikić se posveča študiju srednjega veka in zgodnjega novega veka, poselitvenih procesov in pogrebnih običajev s poudarkom na študiju materialne kulture, predvsem keramike in nakita. Proučuje različne pojave iz bizantinskega, balkanskega, srednjeevropskega in otomanskega kulturnega kroga. Vprašanja proizvodnje, distribucije in uporabe predmetov, ki nosijo podatke o kompleksnih družbenih odnosih in kulturnih procesih v danih političnih okoliščinah, preučuje multidisciplinarno, z uporabo razpoložljivih arheoloških in arheometričnih metod.

 

 

 

 

                                       

Zadnji dogodki
Kontakt

Služba za promocijo in vseživljenjsko učenje

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije
Titov trg 5, 6000 Koper

promocija@fhs.upr.si
+386 (0)5 663 77 46

Skip to content