Antropologija

Predmetnik doktorskega študija

Predmetnik

Med virom in interpretacijo

Priprava dispozicije doktorske disertacije

2 notranje izbirna predmeta

Med virom in interpretacijo

Priprava dispozicije doktorske disertacije

2 notranje izbirna predmeta

Med virom in interpretacijo

Priprava dispozicije doktorske disertacije

2 notranje izbirna predmeta

1. letnik
15 ECTS
15 ECTS
2 x 15 ECTS

Skupni doktorski seminar

Prijava teme doktorske disertacije in javna predstavitev dispozicije doktorske disertacije

Raziskovalno delo in priprava doktorske disertacije

Skupni doktorski seminar

Prijava teme doktorske disertacije in javna predstavitev dispozicije doktorske disertacije

Raziskovalno delo in priprava doktorske disertacije

Skupni doktorski seminar

Prijava teme doktorske disertacije in javna predstavitev dispozicije doktorske disertacije

Raziskovalno delo in priprava doktorske disertacije

2. letnik
10 ECTS
5 ECTS
45 ECTS

Raziskovalno delo in priprava doktorske disertacije

Objava znanstvenega prispevka

Javna predstavitev rezultatov raziskovalnega dela z zagovorom doktorske disertacije

Raziskovalno delo in priprava doktorske disertacije

Objava znanstvenega prispevka

Javna predstavitev rezultatov raziskovalnega dela z zagovorom doktorske disertacije

Raziskovalno delo in priprava doktorske disertacije

Objava znanstvenega prispevka

Javna predstavitev rezultatov raziskovalnega dela z zagovorom doktorske disertacije

3. letnik
45 ECTS
10 ECTS
5 ECTS

Antropologija globalnega juga

Antropologija marginalnosti

Antropologija prostora in časa

Antropologija znanosti

Antropologija globalnega juga

Antropologija marginalnosti

Antropologija prostora in časa

Antropologija znanosti

Antropologija globalnega juga

Antropologija marginalnosti

Antropologija prostora in časa

Antropologija znanosti

Notranje izbirni predmeti
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
Skip to content