Pravni akti in ceniki

Domov 5 Fakulteta 5 Pravni akti

Interni akti UP FHŠ

NOVA Pravila o organizaciji in delovanju UP FHŠ
Pravila o organizaciji in delovanju UP FHŠ
Pravila o spremembah in dopolnitvah pravil UP FHŠ 1
Pravila o spremembah in dopolnitvah pravil UP FHŠ 2
Pravila o spremembah in dopolnitvah pravil UP FHŠ 3
Pravilnik o notranji organiziranosti UP FHŠ
Pravilnik o volitvah na UP FHŠ
Poslovnik o načinu dela in odločanja Senata UP FHŠ
Pravilnik o nagradah in priznanjih UP FHŠ
Spremembe pravilnika o nagradah in priznanjih UP FHŠ
Pravilnik o vrednotenju dela pedagoških delavcev ter raziskovalcev UP FHŠ
Pravilnik o delovnem času na UP FHŠ
Pravilnik o delovanju Centra za jezike Univerze na Primorskem
Pravilnik o delovanju Centra za biemoderne šudije
Pravilnik o delovanju centra "Konfucijeva učilnica Koper"
Pravilnik o organiziranosti in delovanju Centra MediaLab Univerze na Primorskem
Pravilnik o obliki del 2.05 (drugo učno gradivo) UP FHŠ
Pravilnik o uporabi in varovanju prostorov, ključev ter pečatov UP FHŠ (brez priponke)
Pravilnik o zaključnem delu na dodiplomskem študiju

Ceniki

Cenik storitev UP FHŠ 2024/2025
Cenik storitev UP FHŠ 2023/2024
Cenik storitev UP FHŠ 2022/2023
Splošni pogoji šolnin in prispevkov
Cenik najema prostorov in opreme
Cenik prevajanja in lektoriranja
Cenik storitev Centra za jezike UP
Cenik najema prostora v sistemski omari
KONTAKT

Dekanat

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije
Titov trg 5, 6000 Koper

dekanat@fhs.upr.si
+386 (0)5 663 77 44

Katalog informacij javnega značaja
Skip to content