Vodstvo UP FHŠ

Člani vodstva

Dekanja fakultete:

  • prof. dr. Irena Lazar

Prodekani:

  • prof. dr. Aleksander Panjek, prodekan za študijske zadeve
  • izr. prof. dr. Valentina Brečko Grubar, prodekanja za študentske zadeve
  • izr. prof. dr. Katja Hrobat Virloget, prodekanja za znanstveno-raziskovalno delo
  • doc. dr. Zrinka Mileusnić, prodekanja za mednarodno sodelovanje in kakovost

Pomočnica dekanje:

  • Jasna Zorko
Skip to content