Domov 5 Obvestila 5 Geografska strokovna ekskurzija v Benečijo, Rezijo in Posočje

Geografska strokovna ekskurzija v Benečijo, Rezijo in Posočje

15. maja, 2024

Med 8. do 10. majem je v okviru Terenskega seminarja Slovenija z zamejstvom in predmeta Splošna geografija Slovenije potekala strokovna geografska ekskurzija v Benečijo, Rezijo in Posočje.

Prvi dan strokovne ekskurzije je bil namenjen raziskovanju območja Benečije in Rezije. Ogledali so si Muzej Slovensko multimedijsko okno v Špetru, kjer so se preko multimedijskega centra in zanimivih sogovornic seznanili z zgodovino in položajem Slovencev ter njihovimi prizadevanji za ohranjanje slovenskega jezika in kulture na tem območju. Ogledali so si mesto Čedad z znamenitim Hudičevim mostom nad reko Nadižo. V rezijanski vasici Solbica so se sprehodili po »Ta lipi poti«, kjer so spoznali geološke, geomorfološke in družbenogeografske značilnosti pokrajine. Pot so nadaljevali preko prelaza Učja proti Bovcu in Bavšici, kjer so se nastanili v Planinskem učnem središču Planinske zveze Slovenije.

Drugi dan so obiskali Informacijsko izobraževalno središče Triglavskega narodnega parka Dom Trenta, kjer so poleg naravnogeografskih značilnosti te ledeniške doline lahko spoznali tudi življenje in delo ljudi v preteklosti in sedanjosti. Iz Trente so se po soški poti sprehodili do spomenika Juliusu Kugyju, na poti pa opazovali pobočne procese in se seznanili z značilnostmi skalnih podorov in njihovimi posledicami. Pot so z avtobusom nadaljevali na prelaz Vršič, kjer so se po osnovni orientaciji poglobili v problematiko množičnega turizma ter se ob nekdanjem mejnem kamnu pogovorili tudi o Rapalski meji, ki je pomembno zaznamovala ta prostor. Po kosilu so se odpeljali do Velikih korit Soče, predstavili osnovne značilnosti reke, in pot nadaljevali do Bovca, kjer so razpravljali o prebivalstvenih in poselitvenih značilnostih ter turizmu Zgornjega Posočja.

Tretji dan so se odpravili v Log pod Mangartom, spoznali značilnosti drobirskega toka ter vzroke in posledice, ki jih je slednji povzročil novembra leta 2000. Z avtobusom so se po strmi cesti povzpeli do izhodišča za Mangartsko sedlo, kjer so pot ob Mangartskem potoku nadaljevali peš do območja plazu Stože. Opazovali smo razsežnost gmote, ki je pristala v dolini in pred seboj porušila številne objekte ter vzela tudi 7 življenj. Na prelazu Predel so si ogledali trdnjavo in se seznanili s Soško fronto, ki je pomembno zaznamovala območje Posočja. Vrnili so se do Bovca, kjer sta študentki predstavili seminarski nalogi o gospodarstvu Zgornjega Posočja ter oskrbi z vodo in ravnanju z odpadnimi vodami v občini Bovec. Po kosilu so pot nadaljevali do Deskel, kjer so se sprehodili po tematski poti do razgledišča nad kamnolomom Lastivnica ter se seznanili s problematiko obremenjevanja okolja v Anhovem in srednji Soški dolini.

S strokovno ekskurzijo so obiskali gospodarsko manj razvita, geomorfološko in hidrološko raznolika ter kulturno bogata obmejna območja ob naši zahodni meji. Spoznali so zgodovinske dogodke, ki so pomembno preoblikovali kulturno pokrajino, se seznanili s problematiko množičnega turizma ter zaznali dvojnost Soške doline, ki predstavlja v zgornjem delu ohranjeno in zavarovano območje narave, izkoriščeno predvsem v turistične namene, v srednjem delu pa je pomembna predvsem z vidika hidroenergetske in industrijske (iz-)rabe naravnih virov in posledično tudi močno onesnažena.

Skip to content