Domov 5 Obvestila 5 Izšla je znanstvena monografija “Geografsko raziskovanje Slovenske Istre 2”

Izšla je znanstvena monografija “Geografsko raziskovanje Slovenske Istre 2”

26. februarja, 2024

Sodelavci Oddelka za geografijo UP FHŠ so izdali znanstveno monografijo "Geografsko raziskovanje slovenske Istre 2". Knjiga je nastala kot rezultat izvajanja posameznih študijskih predmetov na univerzitetnem in magistrskem študijskem programu Geografija, v sklopu katerega so sodelavci oddelka s študenti preko terenskega ali kabinetnega raziskovalnega dela opravili številne raziskave. V tem pogledu predstavlja monografija "Geografsko raziskovanje slovenske Istre 2" nadaljevanje koncepta raziskav, ki so bile objavljene v prvi knjigi leta 2021.

Monografijo sestavlja pet poglavij, v katerih prinašajo celostno zaokroženi prispevki raznolik in aktualen nabor (pretežno) geografskih tem, ki obravnavajo podnebne spremembe oziroma ranljivost obale, prostorski in poselitveni razvoj, posebnosti urbanizacije, antropologijo prostora, spremembe v rabi zemljišč ter razvojne možnosti na podeželju. Avtorji so v svojih raziskavah uporabili različne metodološke pristope, med katerimi velja izpostaviti predvsem prostorske analize, opravljene s pomočjo geografskih informacijskih sistemov, ter terensko delo, na katerega so bile vezane tudi izvedena anketna raziskava, strukturirani intervjuji in opazovanje z udeležbo.

Elektronska izdaja monografije je na voljo v PDF in HTML formatu na spletni strani Založbe Univerze na Primorskem.

Skip to content