Lista kandidatov za volitve rektorja Univerze na Primorskem
Domov E Obvestila E Lista kandidatov za volitve rektorja Univerze na Primorskem
Spoštovani, obveščamo vas, da je volilna komisija za izvedbo rednih volitev rektorja Univerze na Primorskem na 2. redni seji z dne 24. 4. 2023, na podlagi prejetih, popolnih in pravočasnih kandidatur, pripravila Listo kandidatov:
  • prof. dr. Klavdija Kutnar,

ki jo predlagajo UP FAMNIT, UP FTŠ Turistica, UP PEF in UP IAM.

PROGRAM DELA 2023-2027 (slo.) / WORK PROGRAM 2023-2027 (eng.)


  • prof. dr. Matjaž Novak,

ki ga predlagata UP FHŠ in UP PEF ter ga podpira 17 visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev, asistentov z raziskovalnim nazivom ali visokošolskih sodelavcev, zaposlenih na Univerzi na Primorskem.

PROGRAM DELA 2023-2027 (slo.) / WORK PROGRAM 2023-2027 (eng.)


Redne volitve za rektorja Univerze na Primorskem bodo v četrtek, 25. maja 2023 od 9. do 16. ure.

Predčasne volitve bodo v ponedeljek, 22. maja 2023 od 9. do 16. ure.


Volišče bo v Kopru, na sedežu Univerze na Primorskem, Titov trg 4, s tremi volilnimi odbori:

  • Volilni odbor št. 1 – palača Armerija (pritličje),
  • Volilni odbor št. 2 – palača Armerija (Santorijeva sejna soba – pritličje),
  • Volilni odbor št. 3 – Konfucijeva učilnica.

O razporeditvi volivcev po posameznih volilnih odborih boste pravočasno obveščeni.


Volilno pravico za izvolitev rektorja Univerze na Primorskem imajo tri skupine volivcev:

  • visokošolski učitelji, znanstveni delavci, asistenti z raziskovalnim nazivom in visokošolski sodelavci,
  • študenti in
  • drugi delavci.
Skip to content