Domov 5 Obvestila 5 Lista kandidatov za volitve rektorja Univerze na Primorskem

Lista kandidatov za volitve rektorja Univerze na Primorskem

24. aprila, 2023

Spoštovani, obveščamo vas, da je volilna komisija za izvedbo rednih volitev rektorja Univerze na Primorskem na 2. redni seji z dne 24. 4. 2023, na podlagi prejetih, popolnih in pravočasnih kandidatur, pripravila Listo kandidatov:
  • prof. dr. Klavdija Kutnar,

ki jo predlagajo UP FAMNIT, UP FTŠ Turistica, UP PEF in UP IAM.

PROGRAM DELA 2023-2027 (slo.) / WORK PROGRAM 2023-2027 (eng.)


  • prof. dr. Matjaž Novak,

ki ga predlagata UP FHŠ in UP PEF ter ga podpira 17 visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev, asistentov z raziskovalnim nazivom ali visokošolskih sodelavcev, zaposlenih na Univerzi na Primorskem.

PROGRAM DELA 2023-2027 (slo.) / WORK PROGRAM 2023-2027 (eng.)


Redne volitve za rektorja Univerze na Primorskem bodo v četrtek, 25. maja 2023 od 9. do 16. ure.

Predčasne volitve bodo v ponedeljek, 22. maja 2023 od 9. do 16. ure.


Volišče bo v Kopru, na sedežu Univerze na Primorskem, Titov trg 4, s tremi volilnimi odbori:

  • Volilni odbor št. 1 – palača Armerija (pritličje),
  • Volilni odbor št. 2 – palača Armerija (Santorijeva sejna soba – pritličje),
  • Volilni odbor št. 3 – Konfucijeva učilnica.

O razporeditvi volivcev po posameznih volilnih odborih boste pravočasno obveščeni.


Volilno pravico za izvolitev rektorja Univerze na Primorskem imajo tri skupine volivcev:

  • visokošolski učitelji, znanstveni delavci, asistenti z raziskovalnim nazivom in visokošolski sodelavci,
  • študenti in
  • drugi delavci.
Skip to content