Domov 5 Zaposleni 5 Nadomestne volitve člana Senata UP FHŠ

Nadomestne volitve člana Senata UP FHŠ

5. aprila, 2023

Spoštovani, Obveščamo vas, da je dekanja UP FHŠ, prof. dr. Irena Lazar, sprejela Sklep o začetku postopka izvedbe nadomestnih volitev člana Senata UP FHŠ.

Objava rezultatov nadomestnih volitev članov Senata UP FHŠ

Volitve nadomestnega člana v Senat UP FHŠ so potekale dne 18. 5. 2023, in sicer s tajnim glasovanjem na seji akademskega zbora.

Na podlagi ugotovitev rezultatov volitev, ki jo je opravila volilna komisija je za Oddelek za slovenistiko kot nadomestna članica v Senat UP FHŠ izvoljena:

prof. dr. Jožica Škofic.

 

Senatorki čestitamo in ji želimo uspešno delo!

Objava rezultatov volitev

 


 

Skladno s 35. členom Pravil fakultete in 32. členom Pravilnika o volitvah na UP FHŠ, nadomestnega člana predlaga oddelek, s katerega je član Senata UP FHŠ, ki mu je prenehalo članstvo. To je Oddelek za slovenistiko.

Ta naj v roku 7 dni od prejema tega sklepa, predlaga akademskemu zboru v izvolitev vsaj enega člana oddelka, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev v senat fakultete.

Za člana senata je lahko izvoljen visokošolski učitelj in znanstveni delavec, ki je zaposlen na univerzi in delo opravlja na fakulteti.

Podrobneje postopek kandidiranja in volitev članov Senata UP FHŠ določata Sklep o začetku postopka izvedbe nadomestnih volitev članov Senata UP FHŠ in Pravilnik o volitvah na UP FHŠ, ki je objavljen na spletnih straneh UP FHŠ.

Nadomestne volitve bodo potekale v petek, 21. 4. 2023, na seji Akademskega zbora.

 

Priloge:

Sklep o začetku postopka izvedbe nadomestnih volitev člana Senata UP FHŠ

Sprememba Sklepa o začetku postopka izvedbe nadomestnih volitev člana Senata UP FHŠ

Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za nadomestne volitve članov Senata UP FHŠ

Kandidatna lista za nadomestne volitve člana Senata UP FHŠ

 

Skip to content