Domov 5 Obvestila 5 Prvi sestanek delovne skupine za umetno inteligenco

Prvi sestanek delovne skupine za umetno inteligenco

2. aprila, 2024

Za univerze potencial uporabe umetne inteligence za izboljšanje nalog in delovanja še naprej vzbuja zanimanje. Dejanski in možni primeri uporabe se množijo in vsi so pridobili na pomenu z množično uporabo generativne umetne inteligence. Za podporo pri odzivanju na ta napredek in za pretehtanje tveganja in koristi inovacij umetne inteligence je Evropsko združenje univerz vzpostavilo posebno področje dela na to temo. Celoletni delovni program, ki se je začel marca 2024, bo nadzorovala skupina za naloge in zaključek. Član delovne skupine, ki se je prejšnji teden sestala na svojem prvem sestanku, je tudi prof. dr. Ernest Ženko, ki bo v Kopru vodil Center za umetno inteligenco UP.

Prejšnji teden se je na sedežu Evropskega združenja univerz (European University Association) v Bruslju prvič sestala delovna skupina za umetno inteligenco. Član delovne skupine EUA Task and Finish Group on Artificial Intelligence je tudi predavatelj Univerze na Primorskem prof. dr. Ernest Ženko, na kateri zastopa Rektorsko konferenco.

Prednostne naloge delovne skupine so usmerjene v širjenje razumevanja prednosti in potencialnih tveganj uporabe tehnologij umetne inteligence, poglobitev razprav o etičnih vidikih umetne inteligence ter njeni vlogi in praksah v univerzitetnem okolju ter pripravo smernic za razvoj in podporo članom Evropskega združenja univerz pri uvajanju sistemov umetne inteligence.

Delovna skupina, ki bo delovala v obdobju enega leta, načrtuje izvedbo več delavnic, webinarjev in končno organizacijo obsežne konference, s čimer bo spodbujala aktivno sodelovanje in izmenjavo idej med strokovnjaki ter univerzitetnimi predstavniki na tem področju.

Skip to content