Domov 5 Dnevi humanistike 5 Raziskovalne poti UP FHŠ

Raziskovalne poti UP FHŠ

18. aprila, 2023

Vabljeni na otvoritev razstave aktualnih raziskovalnih projektov, ki jih vodijo ali pri njih sodelujejo profesorji in študenti naše fakultete.

Na razstavi, ki bo na ogled v prostorih fakultete, bosta predstavljena oba inštituta, ki delujeta pod okriljem fakultete – Inštitut za arheologijo in dediščino (IAD) in Inštitut za medkulturne študije (IMŠ), UNESCO katedra, katere članica je fakulteta, ter interni raziskovalni programski skupini.

Predstavljeni projekti in sodelujoči raziskovalci:

 • LanGuide (iz. prof. dr. Neva Čebron)
 • Šola prenove za nove generacije (prof. dr. Irena Lazar, doc. dr. Zrinka Mileusnić)
 • Slow Memory – Transformative Practices for Times of Uneven and Accelerating Change (doc. dr. Neža Čebron Lipovec)
 • Dynamics of Placemaking and Digitization in Europe’s Citties (doc. dr. Neža Čebron Lipovec)
 • Testiranje novih razvojnih rešitev za 2D in 3D dokumentacijo kulturne dediščine (izr. prof. dr. Boris Kavur, izr. prof. dr. Martina Blečić Kavur)
 • Promocija kulturne dediščine v virtualnih okoljih (izr. prof. dr. Boris Kavur, izr. prof. dr. Martina Blečić Kavur)
 • Staro najdišče – novi podatki; ponovna uporaba arheološkega znanja za krepitev identitete (doc. dr. Zrinka Mileusnić)
 • Ribnica na Dolenjskem – Romula (izr. prof. dr. Alenka Tomaž)
 • Diskurzi in prakse vmesnosti v regiji Alpe Jadran: Celovec, Ljubljana, Trst 1815-1914 (prof. dr. Aleksej Kalc, izr. prof. dr. Petra Kavrečič)
 • Urbane prihodnosti – Zamišljanje in spodbujanje možnosti v nemirnih časih (izr. prof. dr. Katja Hrobat Virloget)
 • Mezzanine – teMeljnE raZiskave Za rAzvoj govorNih vIrov in tehNologij za slovEnščino (doc. dr. Klara Šumenjak, doc. dr. Jana Volk)
 • Dediščina za vključujočo preobrazbo – HEI-TRANSFORM (doc. dr. Neža Čebron Lipovec, asist. Tim Mavrič, izr. prof. dr. Katja Hrobat Virloget, doc. dr. Katarina Šmid, izr. prof. dr. Petra Kavrečič, prof. dr. Irena Lazar)
 • Owners of a Common Heritage. Commons, Environment and Rights in European Mountains (18th – 20th century) (ddr. Giulia Beltrametti)
 • Emancipatorne politike ženskih družbenih gibanj in postsekularni obrat v feminizmu (doc. dr. Polona Sitar)
 • Potencial etnografskih metod v konservatorstvu (doc. dr. Neža Čebron Lipovec)
 • Primerjalna analiza prostorskega razvoja trajnostnega turizma (izr. prof. dr. Valentina Brečko Grubar, izr. prof. dr. Miha Koderman, izr. prof. dr. Gregor Kovačič, doc. dr. Mojca Poklar
 • Moderna vizija naše starodavne preteklosti (izr. prof. dr. Martina Blečić Kavur)
 • Kulturna dediščina v mreži kreativnih industrij (izr. prof. dr. Boris Kavur)
 • Mobilnost v pozni bronasti in starejši železni dobi (izr. prof. dr. Boris Kavur)
 • Sea2Sea – Od morja do morja (izr. prof. dr. Martina Blečić Kavur)
 • Osor onkraj mita (izr. prof. dr. Martina Blečić Kavur)
 • Slovenska zgodovina v malem: kontinuitete in spremembe v vaški skupnosti v dolgoročni perspektivi (Tomaj, 16.-20. stoletje) (prof. dr. Aleksander Panjek, doc. dr. Lev Centrih, doc. dr. Polona Sitar, Karin Bandelj, prof. dr. Aleksej Kalc, doc. dr. Miha Zobec, doc. dr. Jurij Hadalin, dr. Meta Remec, prof. dr. Žarko Lazarević
Skip to content