Center MediaLab

Domov 5 Raziskovanje 5 Center MediaLab

Predstavitev centra

The Department of Media Studies commenced work in 2008 when the first students of BA degree programme of Media Studies were enrolled to study whereas the MA programme in Communication and Media has been taught in the Department since 2011. Teaching and research in the

 

 

 

Center MediaLab je bil ustanovljen leta 2021 kot organizacijska enota Fakultete za humanistične študije z namenom, da združi različne oblike poučevanja, razvijanja in produkcije avdiovizualnih vsebin, vzpostavi strokovni nadzor za razvoj družboslovnih metod raziskovanja komuniciranja, izvaja javnomnenjske raziskave ter združuje ideje za razvoj in izvedbo raziskovalnih projektov na področju komuniciranja.

Center si prizadeva ponuditi znanje, prostor in opremo študentom, raziskovalcem in umetniškim ustvarjalcem za samostojno delo, pripravo izpitnih nalog, zaključnih del in samostojno raziskovanje, državljanom in javnim ustanovam ponuditi učinkovito tehnološko in multimedijsko podporo pri razvoju državljanskega novinarstva, ter sodelovati z mediji pri njihovem razvoju in krepitvi demokratične vloge v družbi.

CILJI CENTRA

  • Pridobivanje in prenos novih znanj in veščin uporabnih v medijski produkciji, umetniški produkciji avdiovizualnih del ter pri javnomnenjskem raziskovanju.
  • Razvijanje metodologije družboslovnega raziskovanja komuniciranja in izvajanje javnomnenjskih raziskav.
  • Razvoj raziskovalnih projektov s področja komuniciranja in medijev.
  • Izmenjava dosežkov raziskovanja in avdiovizualne produkcije s partnerskimi organizacijami in ustanovami, z drugimi univerzami, sorodnimi centri in javnostjo.

Kontakt

Vodja centra MediaLab

Izr. prof. dr. Peter Sekloča

peter.sekloca@fhs.upr.si

Skip to content