Domov 5 Oddelki 5 Oddelek za slovenistiko 5 Razstava Z glasbo v srcu – jezikovna analiza besedil pétih pesmi

Razstava Z glasbo v srcu – jezikovna analiza besedil pétih pesmi

18. januarja, 2024

Poezija in glasba na Slovenskem sobivata že od razsvetljenstva dalje, največji uspeh pa je sobivanje doseglo v 20. stoletju.

Skladatelji so za vokalno-instrumentalne sestave najpogosteje uglasbili besedila kanoniziranih klasikov, v sodobnejših časih pa se uglasbitev lotevajo tudi skladatelji popularne rokovske glasbe. Kmecl k péti pesmi uvršča vsako verzifikacijo, saj se “zaradi strožje ritmične in siceršnje urejenosti verzov /…/ lahko poje”. Pri nastajanju péte pesmi sodelujejo skladatelj, besedilopisec in pevec oziroma interpret. Študentke Slovenistike so se pri predmetu Skladnja osredotočile na jezikovno analizo besedil pétih pesmi slovenske rokovske skupine. Pod mentorstvom doc. dr. Jane Volk so analizirale besedne zveze in stavčne strukture v besedilih šestih različnih besedilopiscev, ki so za skupino napisali največ besedil. Rezultati analiz so predstavljeni na razstavi Z glasbo v srcu, ki je od konca decembra na ogled v 1. nadstropju Fakultete za humanistične študije.

Zadnji prispevki
Kontakt

Služba za promocijo in vseživljenjsko učenje

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije
Titov trg 5, 6000 Koper

promocija@fhs.upr.si
+386 (0)5 663 77 46

Skip to content