Domov 5 Obvestila 5 Teden Alumni UP 2023

Teden Alumni UP 2023

11. aprila, 2023

Pridružite se nam na Tednu Alumni UP 2023 in z nami ustvarite zgodbe novih znanj, uspehov, prijateljstev ter možnosti medsebojnega deljenja, povezovanja in izmenjav – tako na osebni kot tudi strokovni ravni.

TEDEN ALUMNI UP 17.–21. april 2023

ZELENA, DIGITALNA IN VKLJUČUJOČA UP: SPODBUJATI, ŠIRITI IN VKLJUČEVATI SE V SKUPNOST ALUMNOV UP

Pridružite se nam na Tednu Alumni UP 2023 in z nami ustvarite zgodbe novih znanj, uspehov, prijateljstev ter možnosti medsebojnega deljenja, povezovanja in izmenjav – tako na osebni kot tudi strokovni ravni.

PRIJAVA TUKAJ

PONEDELJEK, 17. 4. 2023

10.00 Delavnica: USTVARJALNA SUPERVIZIJA: PODPORA V SOOČANJU Z IZZIVI DELOVNEGA OKOLJA IN KONTINUIRANEGA STROKOVNEGA/PROFESIONALNEGA RAZVOJA, doc. dr. Aleksandra Schuller (prostori UP FHŠ)

10.00 Predavanje: MOJ ŠEF, ALGORITEM – IZZIVI ALGORITEMSKEGA MANAGEMENTA ZA PRIHODNOST DELA, izr. prof. dr. Suzana Laporšek in asist. Barbara Švagan (Zoom)

15.00 Delavnica: LAŽNE NOVICE IN INFORMACIJSKA PISMENOST, prof. dr. Vlado Kotnik (prostori UP FHŠ)

17.00 ALUMNI UP FAMNIT TOČKA NA EGMO – Evropska dekliška matematična olimpijada (Avla hotela Histrion)

TOREK, 18. 4. 2023

9.00 UPgrade – razširi svoje znanje! Sejem magistrskih in doktorskih študijskih programov UP (Avla Armerije UP in dvorišče UP FHŠ)

10.00 Predavanje: DIGITALNI TRENDI KOMUNICIRANJA Z RAZLIČNIMI GENERACIJAMI POTROŠNIKOV, prof. dr. Tina Vukasović (Zoom)

10.00 Predavanje: KRIPTOGRAFIJA PO KVANTNIH RAČUNALNIKIH, prof. dr. Nastja Cepak (prostori UP FAMNIT) 13.30 Predavanje: INOVATIVNI PRISTOPI SPREMLJANJA BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI, asist. Aja Bončina (objekt Livade 1.0)

15.00 Delavnica: MERITEV TELESNE SESTAVE V PREHRANSKI POSVETOVALNICI, asist. Špela Bužinel in Luka Trapara (prostori UP FVZ)

15.00 Predavanje: VIBEE: DRUŽABNO OMREŽJE NOVE GENERACIJE, Tine Flis (prostori UP FTŠ Turistica)

16.30 Predavanje: RESTORATIVNA OKOLJA – OKOLJA, V KATERIH SE LJUDJE POČUTIMO IN FUNKCIONIRAMO BOLJE, dr. Dean Lipovac (prostori UP FAMNIT)

SREDA, 19. 4. 2023

10.00 SPREHOD PO MESTU: PLASTI KOPRA, doc. dr. Boštjan Bugarič (Koper)

15.00 Predavanje: KAKO V KOMUNIKACIJI MANIPULIRAMO S SVOJIMI SOGOVORNIKI, izr. prof. dr. Janez Mekinc (prostori UP FTŠ Turistica)

16.00 Predavanje: RUBIKOVA KOCKA: OD TEORIJE GRUP, PREKO ALGORITMOV DO HITROSTNEGA REŠEVANJA, doc. dr. Branko Kavšek (prostori UP FAMNIT)

18.00 Predavanje: KAKO VEMO, KAJ VEMO, asist. dr. Katja Berčič (prostori UP FAMNIT)

19.00 Predavanje: PRIJATELJI ALI SOVRAŽNIKI – PRI RASTLINAH JE VSE MOGOČE, asist. dr. Katarina Šoln (prostori UP FAMNIT)

19.00 23. FVZvečer, Katedra za kineziologijo (Zoom)

ČETRTEK, 20. 4. 2023 – MEETUP VABLJENI NA OSREDNJI DOGODEK TEDNA ALUMNI UP! Avla UP FAMNIT (Glagoljaška ulica 8, 6000 Koper)

17.00 Kvintet Osminka 17.10 Karierne zgodbe alumnov UP (video)

17.20 Uvodni pozdrav rektorice Univerze na Primorskem prof. dr. Klavdije Kutnar in predsednika Alumni UP izr. prof. dr. Mirka Prosena

17.30 Kvintet Osminka 17.35 »Per aspera ad astra«: pogovor s predsednikom Državnega sveta Republike Slovenije g. Markom Lotričem 17.50 Standup nastop, Perica Jerković

18.10 Ambientalna spremljava ob druženju

PETEK, 21. 4. 2023

10.00 Delavnica: KINEZIOLOGI – OD FAKULTETE DO (SAMO)ZAPOSLITVE, izr. prof. dr. Klemen Širok (prostori UP FVZ)

11.00 Predavanje: COMPUTATIONAL TECHNIQUES FOR BINOMIAL DIVISIBILITY BY TWO PRIMES, izr. prof. dr. Russ Woodroofe (prostori UP FAMNIT)

15.00 Predavanje: DIMENZIJE RAZLIČNOSTI IN MEDSEBOJNO RAZUMEVANJE, asist. Metka Malčič (prostori UP FHŠ)

**Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicija F. Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0: projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod.

Skip to content