Domov 5 Mednarodno 5 Erasmus+ Dan odprtih vrat

Erasmus+ Dan odprtih vrat

21. februarja, 2024

V torek, 20. in četrtek, 22. februarja 2024 vam bomo od 9. do 19. ure na voljo za odprta vprašanja glede prijave na razpis za Erasmus+ študijske izmenjave.

Aktualni razpis je odprt do 26. 2. 2024, najdete pa ga tudi na naši spletni strani pod zavihkom Mendnarodno > Erasmus+ študij: https://fhs.upr.si/mednarodno-sodelovanje/erasmus-studij/

Obiščite nas v Pisarni za mednarodno sodelovanje UP FHŠ, v zadnjem nadstropju, pri stopnišču levo.

Vablljeni!

V okviru mednarodnih programov izmenjav (Erasmus+, CEEPUS, Mobilnost visokošolskih učiteljev), se služba za mednarodno sodelovanje in razvoj UP FHŠ zavzema za kvalitetno mobilnost študentov, visokošolskih učiteljev, raziskovalcev in strokovnega osebja. Skrbi za ohranjanje in razvoj mednarodnih povezav, koordinacijo in sprejemanje pobud za sodelovanja s tujimi partnerji ter usklajuje postopke za sklenitev bilateralnih sporazumov. Sprotno obvešča zaposlene in študente o mednarodnih razpisih, mednarodnih štipendijah, poletnih šolah, seminarjih, konferencah in ponudbah za opravljanje študijske prakse.

Skip to content