Domov 5 Dogodek 5 Tečaj slovenskega jezika »Halo, tukaj slovenski Mediteran!«

Tečaj slovenskega jezika »Halo, tukaj slovenski Mediteran!«

26. junija, 2023

Fakulteta za humanistične študije v sodelovanju z Znanstveno-raziskovalnim središčem Koper ob finančni podpori Urada RS za Slovence v zamejstvu in po svetu že vrsto let organizira poletne tečaje slovenskega jezika na slovenski Obali »Halo, tukaj slovenski Mediteran!«.

V letošnjem letu obeležujemo jubilejno 30. izvedbo poletnih tečajev, ki so namenjeni predvsem slovenskim izseljencem in njihovim otrokom ter tudi zamejcem, ki se zanimajo za slovenski jezik in tako širijo oz. izpopolnjujejo jezikovne zmožnosti v slovenskem jeziku. Namenjeni so tako popolnim začetnikom, kot tistim, ki osnove slovenskega jezika že (po)znajo in bi radi svoje znanje še izpopolnili, zato so organizirani na več nivojih, od začetnih do nadaljevalnih in izpopolnjevalnih ter trajajo 2 tedna. Skupaj obsegajo 40 šolskih ur. Čeprav največji delež naših tečajnikov predstavlja mladina do 25. leta starosti, imamo tudi številne starejše udeležence, kar omogoča dragoceno medgeneracijsko pa seveda tudi meddržavno povezovanje, sodelovanje in dopolnjevanje.

Tečaje vodijo strokovno usposobljeni lektorji, ki se že več let ukvarjajo s poučevanjem slovenščine kot drugega/tujega jezika. Vsak udeleženec dobi učbenik oz. drugo gradivo za tečaj na ustreznem nivoju. Na Centru za slovenski jezik in kulturo UP FHŠ zadnja leta intenzivno pripravljamo tudi svoje učne pripomočke in gradiva, tako da lahko tečajnikom omogočamo hitrejše učenje in boljše spoznavanje lokalnega okolja.

Brošura 2023

Program (SLO / EN)

Tečaje dopolnjujejo in nadgrajujejo razne aktivnosti, ki jih organiziramo poleg lektoratov:

• spoznavno srečanje, na katerem se tečajniki spoznajo, izmenjajo svoje izkušnje in védenje o slovenskem jeziku in kulturi ter na ta način prvič stopijo v stik s slovenskim jezikovnim in kulturnim okoljem,

• vodena ekskurzija v skrbno izbran(e) kraj(e), predvsem lokalne, kjer lahko spoznajo naše okolje, njihovo zgodovino in dediščino,

• popoldanske delavnice, ki so zelo raznoliko zastavljene, nekatere udeležencem nudijo poglobljeno znanje in spoznavanje slovenske etnološke glasbe, druge predstavljajo slovensko literaturo ali film, organiziramo pa tudi take, da zadostijo strokovnim potrebam in nadgradnji strokovnega znanja, saj vedno organiziramo pravopisno/pravorečno delavnico. Ena delavnica je vedno kulinarična, kjer lahko tečajniki okusijo in sami pripravijo lokalne specialitete,

• popoldanska konverzacija je namenjena vsem, ki bi radi svoje znanje poglobili, razrešili morebitne dileme ali pa se samo z nekom pogovarjali o naših navadah, običajih. Zainteresiranim predvajamo tudi slovenske filme, oddaje …

Tečaji slovenskega jezika so zelo pomembni tako za Slovence po svetu in zamejstvu ter njihove potomce, saj jim omogočijo, da (ponovno) vzpostavijo stik s slovenskim jezikom in kulturo ter (ponovno) odkrivajo svoje korenine, kot tudi za našo institucijo, saj lahko na ta način krepimo vlogo in prepoznavnost slovenske skupnosti v svetu, ohranjamo, razvijamo in širimo slovenski jezik in kulturo. 

Ker so Poletni tečaji zasnovani tako, da pomenijo sočasno spoznavanje jezika in kulture, udeleženci razvijejo sporazumevalno zmožnost v slovenskem jeziku, poleg tega pa spoznajo okoliščine rabe posameznih jezikovnih sredstev in komunikacijskih vzorcev. Na ta način Slovenci v izseljenstvu, pa tudi v zamejstvu, lažje vstopajo v neposredne stike s slovenskim okoljem, bodisi v izobraževalne ali poslovne namene bodisi z namenom obiska in spoznavanja naših krajev. Poleg tega že sami Poletni tečaji predstavljajo poleg izobraževalne tudi lepo počitniško izkušnjo, saj so izpeljani v poletnem času v slovenskem obmorskem okolju. To omogoča sproščeno učno atmosfero, v kateri pa je učenje jezika in kulture lahko še intenzivnejše. Vse to pomeni veliko motivacijo še posebej za mlajše generacije slovenskih izseljencev, pa tudi zamejcev, ki v počitniškem okolju v stiku s sovrstniki radi spoznavajo jezik svojih prednikov in vzpostavljajo stik s svojimi kulturnimi koreninami z namenom, da bodo tako ali drugače delovali tudi v slovenskem okolju.

Uspešno sodelujemo tudi z več slovenskimi društvi v tujini, ki k nam redno pošiljajo udeležence, npr. Društvo Slovencev Sava v Beogradu, Društvo Slovencev Kredarica Novi Sad, Društvo Slovencev Triglav Banja Luka, Društvo Slovencev France Prešeren Skopje, Asociacion Mutual Eslovena Triglav Argentina, Slovensko društvo v Črni gori »Vida Matjan« in drugi.

Motivacija udeležencev za prijavo na poletno šolo je različna: nekateri bi radi prvič spoznali jezik in kulturo svojih prednikov, drugi bi radi stik s svojimi kulturnimi koreninami utrdili in razširili, veliko pa je tudi takih, predvsem mladih, ki se za udeležbo na poletnih tečajih odločijo zato, ker želijo svojo karierno ali izobraževalno pot nadaljevati v slovenskem prostoru.

Mediji o nas:

TV Koper/Capodistria, predvajano tudi na SLO 1
Radio Koper/Capodistria
Primorska 24
Naša Istra
Ekopercapodistria

Arhiv prispevkov in dogodkov
KONTAKT

Služba za promocijo in vseživljenjsko učenje

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije
Titov trg 5, 6000 Koper

promocija@fhs.upr.si
+386 (0)5 663 77 46

Skip to content