Domov 5 Dogodek 5 Zgodovinska pomlad 2023: Robert Devetak, Društva na Goriškem v 19. stoletju

Zgodovinska pomlad 2023: Robert Devetak, Društva na Goriškem v 19. stoletju

4. aprila, 2023

Devetnajsto stoletje predstavlja čas, ko so se ženske v Evropi in na današnjem slovenskem ozemlju začele aktivneje vključevati v javni prostor ter so si postopoma uspele zagotoviti vidno vlogo v javnem diskurzu. Njihova javna vloga se je razvijala v več smereh, med katerimi posebno mesto zavzema društveno delovanje.

Na Goriškem so eno vidnejših tovrstnih oblik združevanja predstavljala dobrodelna društva, kjer so se uveljavljale in sodelovale ženske različnih narodnosti, socialnih statusov ter veroizpovedi. Ta društva so se razvila kot posledica številnih notranjih (revščina, bolezni, gospodarske krize) in zunanjih dejavnikov (vojaško-politični). Razvoj je potekal pod vplivom zgledov iz centrov države (Dunaj, Trst) in iz tujine (Italija, Nemčija). V predavanju bo predstavljeno, kako so tovrstna društva vplivala na razvoj socialne politike na Goriškem in Gradiškem, kakšni vplivi in izmenjava idej pri tovrstnem delovanju so potekali na državnem in evropskem nivoju ter kakšen je bil vpliv na emancipacijo članic in njihov vstop v javni prostor.

Dr. Robert Devetak je doktorski študij zaključil leta 2019 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Zaposlen je na Inštitutu za narodnostna vprašanja v Ljubljani, kjer se primarno posveča raziskovanju slovenske manjšine v Italiji v obdobju od 19. stoletja do sodobnosti. Od leta 2019 dalje vzporedno sodeluje še s Fakulteto za humanistiko Univerze v Novi Gorici, kjer izvaja seminarje pri predmetih Uvod v študij zgodovine in Zgodovina historiografije. Glavne raziskovalne tematike, ki jih obravnava, so povezane s socialno in gospodarsko zgodovino, zgodovino žensk in nacionalizmom na prehodu iz 19. v 20. stoletje, s poudarkom na obmejnem prostoru, ki je danes razdeljen med Republiko Slovenijo in Republiko Italijo. Poleg tega raziskuje še tematike povezane z begunstvom in civilnim prebivalstvom v času prve svetovne vojne.

Arhiv prispevkov in dogodkov
KONTAKT

Služba za promocijo in vseživljenjsko učenje

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije
Titov trg 5, 6000 Koper

promocija@fhs.upr.si
+386 (0)5 663 77 46

Skip to content