Domov 5 Dogodek 5 Zgodovinska pomlad: Iz Ogrske v Jugoslavijo – postimperialna tranzicija v Prekmurju (1918 – 1929)

Zgodovinska pomlad: Iz Ogrske v Jugoslavijo – postimperialna tranzicija v Prekmurju (1918 – 1929)

30. aprila, 2022

Oddelek za zgodovino Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem vabi na ZGODOVINSKO POMLAD 2022 - Ciklus vabljenih predavanj in predstavitev novih znanstvenih publikacij.

Iz Ogrske v Jugoslavijo – postimperialna tranzicija v Prekmurju (1918 – 1929)
Četrtek, 5. maj 2022, ob 13.30, v predavalnici Levant 2 (UP FHŠ)

O PREDAVANJU
Zaradi neuspehov na bojiščih in izčrpanosti v zaledju pride jeseni leta 1918 do nagle dezintegracije Avstro-Ogrske. Razpadanje dvojne monarhije na začetku zaznamujeta dva bistvena vzporedna procesa: izbruh socialnih nemirov in politični oziroma oboroženi spopad nastajajočih nacionalnih držav za ozemlja, ki so bila dotlej del Avstro-Ogrske. V nadaljevanju, po konsolidaciji oblasti in utrditvi meja na novo vzpostavljenih nacionalnih držav, se številni prebivalci nekdanjih habsburških posesti soočijo s spremenjenim političnim, kulturnim in družbenim kontekstom. Začne se proces adaptacije in transformacije.

S tovrstno preobrazbo političnega reda in posledičnim prilagajanjem na spremenjene okoliščine se je od jeseni 1918 naprej soočalo tudi prebivalstvo današnjega Prekmurja. Po razpadu dvojne monarhije v pokrajini izbruhnejo nemiri, oblast nad ozemljem pa poskušajo uveljaviti različni politični in vojaški avanturisti. Avgusta 1919 naposled jugoslovanske enote z odobritvijo pariške mirovne konference prekoračijo reko Muro in zasedejo ozemlje Prekmurja. S tem se ozemlje, ki je bilo dotlej del Kraljevine Ogrske, nenadoma znajde v novi državi, lokalno prebivalstvo pa se je prisiljeno soočiti z novo politično, socialno in kulturno stvarnostjo.
Doc. dr. Jernej Kosi je znanstveni sodelavec na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete – Univerze v Ljubljani in podoktorski raziskovalec v okviru ERC projekta Nepostrans na Inštitutu za politično zgodovino v Budimpešti. Raziskovalno se posveča slovenski zgodovini 19. in 20. stoletja.

Dogodki so namenjeni študentom in sodelavcem univerze ter širši javnosti.

Vljudno vabljeni!

Spletna stran oddelka: https://www.fhs.upr.si/sl/oddelki/oddelek-za-zgodovino, Kontakt: lev.centrih@fhs.upr.si

Arhiv prispevkov in dogodkov
KONTAKT

Služba za promocijo in vseživljenjsko učenje

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije
Titov trg 5, 6000 Koper

promocija@fhs.upr.si
+386 (0)5 663 77 46

Skip to content