Kulturni študiji in antropologija

Enopredmetna smer 2. stopnje

Splošno o programu

Program Kulturni študiji in antropologija je edini v Sloveniji, ki povezuje antropologijo, etnologijo in kulturne študije, ter študente usposablja za preučevanje družbenih in kulturnih procesov. Je interdisciplinarno zasnovan in tematsko poglablja in specificira področje kulture in družbenosti.

Programske vsebine vključujejo študij preteklega in sodobnega vsakdanjega življenja, migracij, religije, postkolonializma, spolov, vprašanje družbenega razvoja, popularne kulture, tradicije, dediščine itd. Študentje se na izkustven način srečajo s (post)jungovskimi študiji, preučevanjem ustvarjalnosti, igre in (samo)uprizarjanja v kulturi. Poudarek je na epistemologiji, kvalitativnem raziskovanju in primerjalnih analizah sodobnih in preteklih družb in kultur. Z geografskega vidika študij pokriva družbene pojave širše, se pa v skladu s tekočimi raziskavami na oddelku osredotoča predvsem na slovenski in evropski prostor, Sredozemlje in Ameriko ter njene staroselske kulture.

Študij se mi je zdel zelo dinamičen in interdisciplinaren, saj vključuje tudi področja iz zgodovine, geografije, politike, umetnosti, filozofije in celo psihoanalize. V sklopu Erasmus študijske mednarodne izmenjave sem opravil en semester na oddelku za performativne študije na Malti. Še danes se spominjam zelo zanimivega predavanja, kjer je profesor primerjal balijske petelinje boje s klasičnim zahodnim gledališčem. V magistrski nalogi sem obravnaval  specifično gledališko skupino iz Trsta, sodelujoči so bili namreč vsi nekdanji uporabniki psihiatrije.

GREGOR CERGOL

Diplomant 1. in 2. stopnje programa Kulturni študiji in antropologija, vzgojitelj v strokovnem centru Planina pri Postojni

Naziv in raven kvalifikacije

Magister/magistrica kulturologije in antropologije (mag. kult. in antr.)

8 (SOK), 7 (EOK), druga stopnja

Trajanje in kreditne točke

Program traja 2 leti, študent pridobi 120 ECTS (60 za letnik)

Študijsko področje (KLASIUS-P-16)

0314 sociologija in študiji kultur

Vpisni pogoji

V magistrski študijski program Kulturni študiji in antropologija se lahko vpiše:

a) kdor je diplomiral s področja humanistike ali družboslovja na študijskem programu 1. stopnje; ali

b) kdor je diplomiral s področja humanistike ali družboslovja na univerzitetnem študijskem programu oz. specialističnem študijskem programu po zaključeni visokošolski strokovni izobrazbi, sprejetim pred 11. 6. 2004;

c) kdor je diplomiral z drugih strokovnih področij na študijskem programu 1. stopnje, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu do 60 kreditnih točk (ECTS) določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program;

d) kdor je diplomiral z drugih strokovnih področij na univerzitetnem študijskem programu oz. specialističnem študijskem programu po zaključeni visokošolski strokovni izobrazbi, sprejetim pred 11. 6. 2004, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu do 60 kreditnih točk (ECTS) določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja oz. z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program;

e) kdor je diplomiral na primerljivem študijskem programu v tujini, po katerem je kandidatu, skladno z zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v študijskem programu.

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:
V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečna ocena izpitov pri študiju prve stopnje.

Na prvi stopnji študija na Oddelku za kulutrne študije in antropologijo sem diplomiral septembra 2015. Leta 2018 sem se odločil za nadaljevanje študija, saj sem zaradi službe potreboval stopnjo izobrazbe 7/2, obenem sem v študiju antropologije in kulturnih študijev videl priložnost, da se ukvarjam s temami, ki me posebno zanimajo (glasba, umetnost, kultura) in so tesno povezane z delom, ki ga opravljam. Moja pričakovanja in upanja so se tudi uresničila, še posebej, ko sem v toku študija dobil občutek, da me tako mentorica kot ostali profesorji podpirajo v mojih prizadevanjih in dovoljujejo nenavadno veliko raziskovalne in tematske svobode, obenem pa ostajajo neomajni v zahtevah po višjem univerzitetnem nivoju znanja in pisanja. Magistriral sem septembra 2022. Zaposlen sem na RTV Slovenija, v regionalnem centru Koper-Capodistria, kjer opravljam delo glasbenega urednika in radijskega voditelja.

SAMUEL SIMONOVIČ

Diplomant 1. in 2. stopnje programa Kulturni študiji in antropologija, glasbeni urednik, radijski voditelj

Skip to content