Magistrski študij

Informacije o študijskih programih 2. stopnje

Razpisani magistrski programi 2023/24

Arheološka dediščina Sredozemlja

Enopredmetni program, ki se izvaja v slovenskem jeziku. PREBERI VEČ

Geografija

Enopredmetni program, ki se izvaja v slovenskem jeziku. PREBERI VEČ

Geografija - pedagoški program

Pedagoški dvopredmetni program, ki se izvaja skupaj z dvopredmetnim pedagoškim programom Zgodovina, v slovenskem jeziku PREBERI VEČ

Italijanistika

Enopredmetni program, ki se izvaja v slovenskem in italijanskem jeziku.  PREBERI VEČ

Italijanistika - pedagoški program

Pedagoški program, ki se izvaja v slovenskem in italijanskem jeziku. PREBERI VEČ

Jezikovno posredovanje in prevajanje

Enopredmetni program z jezikovnimi smermi Slovenščina – angleščina – italijanščina in
Slovenščina – angleščina – francoščina.
 PREBERI VEČ

Komuniciranje in mediji

Enopredmetni program, ki se izvaja v slovenskem jeziku. PREBERI VEČ

Kulturni študiji in antropologija

Enopredmetni program, ki se izvaja v slovenskem jeziku. PREBERI VEČ

Slovenistika - pedagoški program

Pedagoški program, ki se izvaja v slovenskem jeziku. PREBERI VEČ

Zgodovina

Enopredmetni program, ki se izvaja v slovenskem jeziku. PREBERI VEČ

Zgodovina - pedagoški program

Dvopredmetni pedagoški program, ki se izvaja skupaj z dvopredmetnim pedagoškim programom Geografija, v slovenskem jeziku. PREBERI VEČ

Razpis za vpis na podiplomski študij 2023/24

V skupnem uvodnem delu razpisa so zapisani postopki in roki za prijavo ter druge pomembne informacije glede prijave na razpis, zato vse kandidate prosimo, da si razpis natančno preberejo.

Skupni, uvodni del razpisa 2023/24

Razpis za vpis v magistrske študijske programe UP FHŠ 2023/24

Priloga – razpisana mesta

 

Prijava poteka preko spletnega portala eVŠ: https://portal.evs.gov.si/prijava/

Navodila za prijavo so dostopna na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter na YouTube posnetku.

Roki za oddajo prijave za vpis kandidatov

Slovenski državljani in državljani EU ter Slovenci brez slovenskega državljanstva:

  • prvi prijavni rok: 6. 4. do 24. 8. 2023,
  • drugi prijavni rok: 7. 9. do 14. 9. 2023,
  • tretji prijavni rok: 22. 9. do 25. 9. 2023, do 12.ure.

Državljani držav nečlanic EU:

  • prvi prijavni rok: 6. 4. do 11. 8. 2023,
  • drugi prijavni rok: 18. 8. do 25. 8. 2023,
  • tretji prijavni rok: 7. 9. do 14. 9. 2023,
  • četrti prijavni rok: 22. 9. do 25. 9. 2023, do 12.ure.

Splošno o študiju

Na Fakulteti za humanistične študije izvajamo študijske programe 2. stopnje na humanističnem, jezikoslovnem, družboslovnem in umetniškem področju, ki so sodobni in prilagojeni interesom študentov ter potrebam na trgu. Razpisujemo tudi enopredmetne in dvopredmetne pedagoške študijske programe. V sodelovanju z ostalimi članicami UP razpisujemo in izvajamo tudi tri interdisciplinarne magistrske programe 2. stopnje.

Poleg predmetnih vsebin znotraj vpisanega študijskega programa lahko študenti izbirajo med predmeti drugih študijskih programov fakultete.

Na fakulteti aktivno sodelujemo s številnimi tujimi izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami ter tako študentom ponujamo možnosti študija in opravljanja študijske prakse na tujih fakultetah, udeležbo na poletnih šolah in konferencah, visokošolskim učiteljem in ostalim sodelavcem pa različne študijske izmenjave. Pogosta so gostovanja priznanih tujih predavateljev in raziskovalcev znotraj študijskega procesa.

Prepoznavni smo po študiju v manjših skupinah, svoji dinamičnosti, usmerjenosti v prihodnost, odprtem odnosu med učitelji, tutorji in študenti ter po ustvarjalnih, kritično mislečih, angažiranih učiteljih in študentih. Študij na podiplomski ravni ponuja možnost aktivnega raziskovanja, individualnega sodelovanja s profesorji ter pridobivanja praktičnih znanj, ki študenta usposobijo za strokovno delovanje na različnih področjih.

Med pomembnejšimi cilji UP FHŠ je tudi spodbujanje dobrih študentov za nadaljevanje študija na doktoratu znanosti. Na 3. stopnji študija je omogočena nadaljnja specializacija in usmeritev v znanstveno-raziskovalno delo z na področjih humanistike, jezikoslovja in družboslovja. Izbira te vrste študijske poti odpira diplomantu odlične osnove za delo v znanstvenih in univerzitetnih ustanovah.

Skip to content