Zgodovina

Predmetnik enopredmetnega magistrskega študija

Predmetnik

Teorije zgodovinopisja

Antika, izbrana poglavja

Notranje izbirni predmet

Notranje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

Srednji vek, raziskovalne vsebine

Novi vek, raziskovalne vsebine

Notranje izbirni predmet

Študijska praksa / dva zunanje izbirna predmeta

Teorije zgodovinopisja

Antika, izbrana poglavja

Notranje izbirni predmet

Notranje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

Srednji vek, raziskovalne vsebine

Novi vek, raziskovalne vsebine

Notranje izbirni predmet

Študijska praksa / dva zunanje izbirna predmeta

Teorije zgodovinopisja

Antika, izbrana poglavja

Notranje izbirni predmet

Notranje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

Srednji vek, raziskovalne vsebine

Novi vek, raziskovalne vsebine

Notranje izbirni predmet

Študijska praksa / dva zunanje izbirna predmeta

1. letnik
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
12 ECTS

Sodobna zgodovina, raziskovalne vsebine

Slovenska zgodovina, raziskovalne vsebine

Socialna zgodovina dela, raziskovalne vsebine

Zgodovina ekonomskega razvoja, raziskovalne vsebine

Notranje izbirni predmet

Notranje izbirni predmet

Notranje izbirni predmet

Priprava in zagovor magistrskega dela

Sodobna zgodovina, raziskovalne vsebine

Slovenska zgodovina, raziskovalne vsebine

Socialna zgodovina dela, raziskovalne vsebine

Zgodovina ekonomskega razvoja, raziskovalne vsebine

Notranje izbirni predmet

Notranje izbirni predmet

Notranje izbirni predmet

Priprava in zagovor magistrskega dela

Sodobna zgodovina, raziskovalne vsebine

Slovenska zgodovina, raziskovalne vsebine

Socialna zgodovina dela, raziskovalne vsebine

Zgodovina ekonomskega razvoja, raziskovalne vsebine

Notranje izbirni predmet

Notranje izbirni predmet

Notranje izbirni predmet

Priprava in zagovor magistrskega dela

2. letnik
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
18 ECTS

Zgodovina Jugoslavije

Zgodovina Italije

Zgodovina Rusije

Ameriška zgodovina

Zgodovina prebivalstva in migracij

Zgodovina okolja in krajine

Zgodovina turizma

Reformacija in protireformacija

Zgodovina spolov

Zgodovina popularne kulture

Ustna zgodovina

Od paleografije do digitalizacije – praktikum pisnih in likovnih virov II

Študijska praksa

Zgodovina Jugoslavije

Zgodovina Italije

Zgodovina Rusije

Ameriška zgodovina

Zgodovina prebivalstva in migracij

Zgodovina okolja in krajine

Zgodovina turizma

Reformacija in protireformacija

Zgodovina spolov

Zgodovina popularne kulture

Ustna zgodovina

Od paleografije do digitalizacije – praktikum pisnih in likovnih virov II

Študijska praksa

Zgodovina Jugoslavije

Zgodovina Italije

Zgodovina Rusije

Ameriška zgodovina

Zgodovina prebivalstva in migracij

Zgodovina okolja in krajine

Zgodovina turizma

Reformacija in protireformacija

Zgodovina spolov

Zgodovina popularne kulture

Ustna zgodovina

Od paleografije do digitalizacije – praktikum pisnih in likovnih virov II

Študijska praksa

Notranje izbirni predmeti
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

Temelji arhivistike

Temelji pravne varnosti in arhivsko gradivo

Materialno varovanje arhivskega gradiva

Strokovna obdelava arhivskega gradiva - praktikum

Valorizacija in prezentacija arhivskega gradiva

Upravljanje z arhivi v pisarniškem poslovanju

Digitalizacija in upravljanje z digitalizacijskimi projekti

Digitalni arhivi in dolgoročno hranjenje e-gradiva

Temelji arhivistike

Temelji pravne varnosti in arhivsko gradivo

Materialno varovanje arhivskega gradiva

Strokovna obdelava arhivskega gradiva - praktikum

Valorizacija in prezentacija arhivskega gradiva

Upravljanje z arhivi v pisarniškem poslovanju

Digitalizacija in upravljanje z digitalizacijskimi projekti

Digitalni arhivi in dolgoročno hranjenje e-gradiva

Temelji arhivistike

Temelji pravne varnosti in arhivsko gradivo

Materialno varovanje arhivskega gradiva

Strokovna obdelava arhivskega gradiva - praktikum

Valorizacija in prezentacija arhivskega gradiva

Upravljanje z arhivi v pisarniškem poslovanju

Digitalizacija in upravljanje z digitalizacijskimi projekti

Digitalni arhivi in dolgoročno hranjenje e-gradiva

Notranje izbirni predmeti s področja arhivistike
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
Skip to content