Gost UP

Domov 5 Mednarodno 5 Projekti 5 Gost UP

SPLOŠNO O PROJEKTU

GOST UP: Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019-2022

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij: Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019-2022 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljnjem besedilu: OP EKP 2014-2020), prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

ZADNJI DOGODKI

Gost UP - Gostovanje prof. Vesne Bikić na Oddelku za arheologijo in dediščino (23. 5. 2023)
Gost UP - Gostovanje prof. dr. Wayna Powella (12. 4. 2023)

Veleposlaništvo ZR Nemčije obvešča o dodatno razpisanih štipendijah Nemške službe za akademsko izmenjavo (DAAD) za študijsko leto 2023/2024.

Nemška služba za akademsko izmenjavo (DAAD) nudi za leto 2023 oz. za študijsko leto 2023/2024 poleg že razpisanih štipendijskih programov , naslednje možnosti štipendiranja:

  • delovna bivanja za visokošolske učitelje s področja
  • umetnosti in arhitekture,
  • raziskovala bivanja za visokošolske učitelje in
  • znanstvenike,
  • raziskovalne štipendije – kratke štipendije,
  • ponovna povabila za nekdanje štipendiste.

 

Rok za prijavo za vse štiri programe, ki so bili razpisani naknadno, je 16. 01. 2023.

Aktualna ponudba DAAD štipendij in razpisi za posamezne razpisane štipendijske programe so na voljo na spletnem naslovu: www.funding-guide.de.

Aktualna ponudba DAAD štipendij in razpisi za posamezne razpisane štipendijske programe sona voljo na spletnem naslovu: www.funding-guide.de.

Na svoji spletni strani z informacijami o korona virusuDAAD redno objavlja aktualne informacijeza študente in univerze: https://www.daad.de/de/coronavirus/

Direktorat za visoko šolstvo/ Directorate of Higher Education

Uporabne povezave:
[1] http://www.upr.si/
[2] https://www.facebook.com/UniversityUP/
[3] https://www.instagram.com/upr.si/
[4] https://www.linkedin.com/school/univerza-na-primorskem/
[5] https://www.youtube.com/channel/UCAGWq7Fp-OJ5Nfyp-NYOkUg
[6] http://www.funding-guide.de

Erasmus+ ZOOM klepetalnica za študente UP

vsako sredo od 10.00 do 11.00 ure informacije o mednarodnih izmenjavah!

Meeting ID: 867 7105 3868

Služba za mednarodno sodelovanje in razvoj

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije
Titov trg 5, 6000 Koper

Pisarna se nahaja v 4. nadstropju zgradbe UP FHŠ.

Uradne ure: Po predhodnem dogovoru po e-pošti.

KONTAKT

Valentina Bertok, spec.
Kontaktna oseba za mednarodno sodelovanje

valentina.bertok@fhs.upr.si
+386 5 663 77 60

doc. dr. Zrinka Mileusnić
Prodekanja za mednarodno sodelovanje in kakovost

zrinka.mileusnic@fhs.upr.si

Skip to content