Domov 9 Projekti 9 IAD 9 Mednarodni strokovni simpozij o prenosu rokodelskih znanj in izkušenj

Mednarodni strokovni simpozij o prenosu rokodelskih znanj in izkušenj

23. marca, 2023

Simpozij je nastal ob pripravi novega zakona o rokodelstvu, na pobudo in pod pokroviteljstvom obrtne zbornice in Ministrstva za gospodarstvo,turizem in šport, ter od podpori Direktorata za kulturno dediščino Ministrstva za kulturo.

V petek je bilo predstavljenih več izjemno zanimivih in za slovenski prostor zelo uporabnih praks in izkušenj iz tujine:
S prenosom tradicionalnih znanj predvsem za potrebe obnove nepremične, stavbne dediščine se vzorno ukvarja več organizacij v Evropi, med njimi center za tradicionalne obrti La Paix Dieu in Pole de la Pierre v Valoniji-Belgiji, ki ju je predstavil Sebastien Mainil https://agencewallonnedupatrimoine.be/nos-centres-de… ; in pa Karthause Mauerbach v Avstriji, ki jo je predstavil izvrstni mojster Karl Stingl. https://www.bda.gv.at/themen/kartause-mauerbach.html
Za vzpostavitev dobro organiziranega strokovnega izobraževanja za bodoče mojstre kot tudi za prenos teh znanj drugim strokam, ki jih nujno potrebujejo (arhitekti!), je v Sloveniji zaslužna izjemno aktivna Šola prenove (predstavili vedno izvrstni Mateja Kavčič in Maja Štembal Capuder) https://sola-prenove.si , pod okriljem Združenja zgodovinskih mest Slovenije.
Nemška zvezna organizacija Jugendbauhutte (predstavila Kathrin Klenner) https://www.denkmalschutz.de/denkma…/jugendbauhuetten.html in pa sorodna francoska organizacija Rempart (predstavila Lucile Etienne) https://www.rempart.com/en/že več desetletij usposabljati in ozaveščata o tradicionalnih obrteh in znanjih preko prostovoljnih taborov za mlade in mlade po duši.
Rokodelska znanja in predvsem umetna obrt so izjemno kvalitetno predstavljena in prenesena tako v hrvaškem muzeju na prostem Staro selo v Kumrovcu (predstavila Tihana Kušenić) https://www.mss.mhz.hr/ in pa v Hungarian Heritage House, s čudovitimi izdelki njenih vajencev in mojstrov (predstavila mojstrica umetnih obrti Szidonia Peter) https://hagyomanyokhaza.hu/en .
V soboto smo pa našim tujim gostom predstavili primere dobre prakse pri nas: Partnerstvo za suhozidno gradnjo in delavnice v Parku Škocjanske jame (hvala Darji Kranjc, Edi Belingar in Danilu Antoniju),
delavnice Šole prenove v Škofji Loki (hvala Mateji Hafner, Mateji Kavčič in Maji Štembal Capuder) ter rokodelski center domače in umetnostne obrti v Škofji Loki (hvala izjemni Kati Sekirnik!) https://www.centerduo.eu/ .
S simpozijem smo želeli predvsem predstaviti izjemni potencial ohranjanja nesnovne dediščine ne zgolj zaradi ohranjanja samega, temveč tako za potrebe ohranjanja širšega grajenega historičnega okolja, a tudi kot pomemben element tako identitite in kvalitetnega bivalnega okolja – v duhu trajnosti, sonaravnosti, odrasti, kvalitete bivanja in povezovanja skupnosti.
Skip to content