7 – Koper – Dolinska cesta
Domov E Raziskovanje E IAD E 7 – Koper – Dolinska cesta
Zaradi izgradnje stanovanjske hiše je bilo na lokaciji Dolinska cesta v Kopru na parc št. 2014/18 in 2014/20 k.o. 2650 Koper predpisano arheološko strojno sondiranje, ki ga je za naročnika izvedel Inštitut za arheologijo in dediščino, Fakultete za humanistične študije, Univerze na Primorskem ob pomoči študentov arheologije Oddelka za arheologijo in dediščino UP FHŠ.

Naročnik: zasebni investitor.

Izvajalec: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Inštitut za arheologijo in dediščino, Titov trg 5, 6000 Koper.

Odgovorna oseba izvajalca: doc. dr. Alenka Tomaž, univ. dipl. arheol.

Vodja raziskave: doc. dr. Alenka Tomaž, univ. dipl. arheol.

Datum izvedbe terenskih del: 3. 4. 2018.

Koda raziskave: 18-0126.

 

Z arheološkim strojnim testnim sondiranjem na lokaciji Dolinska cesta v Kopru, v skupni površini 30 m2, smo lahko evidentirali stratifikacijo soslednih geoloških plasti in v posameznih sondah tudi sledi recentnih posegov. Sledi rimskodobne naselitve, kot predvideno v Registru nepremične kulturne dediščine (EŠD 16581 Koper – Arheološko najdišče Pri Angelu), na tem delu območja ni bilo zaslediti.

GOST UP: Vesna Bikić

Vesna Bikić se kot zaposlena na Arheološkem inštitutu v Beogradu, posveča študiju srednjega veka...

Skip to content