Domov 9 Projekti 9 IAD 9 Drugi projekti 9 7 – Koper – Dolinska cesta

7 – Koper – Dolinska cesta

3. aprila, 2018

Naročnik: zasebni investitor.

Izvajalec: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Inštitut za arheologijo in dediščino, Titov trg 5, 6000 Koper.

Odgovorna oseba izvajalca: doc. dr. Alenka Tomaž, univ. dipl. arheol.

Vodja raziskave: doc. dr. Alenka Tomaž, univ. dipl. arheol.

Datum izvedbe terenskih del: 3. 4. 2018.

Koda raziskave: 18-0126.

 

Z arheološkim strojnim testnim sondiranjem na lokaciji Dolinska cesta v Kopru, v skupni površini 30 m2, smo lahko evidentirali stratifikacijo soslednih geoloških plasti in v posameznih sondah tudi sledi recentnih posegov. Sledi rimskodobne naselitve, kot predvideno v Registru nepremične kulturne dediščine (EŠD 16581 Koper – Arheološko najdišče Pri Angelu), na tem delu območja ni bilo zaslediti.

Skip to content