AS – Arheologija za vse. Oživljanje arheološkega parka Simonov zaliv
Domov E Raziskovanje E IAD E AS – Arheologija za vse. Oživljanje arheološkega parka Simonov zaliv
Univerza na Primorskem je kot vodilni partner pridobila nepovratna sredstva za sofinanciranje projekta iz Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014 v okviru sklopa B – področje Kulturna dediščina. Med 17 ocenjenimi projekti sta bila na razpisu odobrena le dva projekta, med njima projekt »AS – Arheologija za vse. Oživljanje arheološkega parka Simonov zaliv« (AS- Archaeology for all. Revival of the Archaeological Park Simonov zaliv).

Vrsta projekta: Mednarodni projekt
Partnerske institucije: Univerza na Primorskem (vodilni partner); Inštitut za potapljanje in podvodne aktivnosti Piran; Arhej d.o.o.; Gagarin ltd; Občina Izola
Vodja projekta: prof. dr. Irena Lazar

Vir financiranja: Program Finančnega mehanizma EGP 2009-2014, sklop B – področje Kulturna dediščina
Trajanje projekta: februar 2015–januar 2017


Opis projekta:

Arheološko najdišče Simonov zaliv je kulturni spomenik državnega pomena, katerega upravljavec je Univerza na Primorskem od leta 2010 dalje. Gre za najbolje ohranjene in raziskane ostanke rimske obmorske vile s pristaniščem v Sloveniji, ki dosedaj niso bili ustrezno prezentirani in dostopni. S projektom »AS – Arheologija za vse« smo v Simonovem zalivu povečali dostopnost kulturnega spomenika, ga umestili v kulturno in turistično ponudbo območja, razvili program in infrastrukturo, ki omogočajo delovanje arheološkega parka skozi vse leto. Posebna pozornost je bila namenjena zaščiti mozaikov kot bistvenemu arhitekturnemu segmentu arheoloških arhitekturnih ostankov.

SPLETNA STRAN AS – PROJEKT ARHEOLOGIJA ZA VSE

GOST UP: Vesna Bikić

Vesna Bikić se kot zaposlena na Arheološkem inštitutu v Beogradu, posveča študiju srednjega veka...

Skip to content