Dediščina za vključujočo preobrazbo – HEI-TRANSFORM
Domov E Raziskovanje E IAD E Dediščina za vključujočo preobrazbo – HEI-TRANSFORM
Področje ohranjanja nepremične kulturne dediščine (NKD) se v Evropi in svetu intenzivno preoblikuje in razvojno povezuje, da lahko učinkoviteje prispeva k trajnostni prihodnosti. Namen transdisciplinarnega projekta HEI-TANSFORM je z vidikov različnih družboslovnih, humanističnih in tehničnih ved vzpostaviti možnosti za večrazsežne prispevke NKD k zeleni preobrazbi Slovenije.

Šifra projekta: J7-4641
Vrsta projekta: Veliki temeljni projekt ARRS
Nosilec projekta: Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani
Vodja projekta: izr. prof. dr. Sonja Ifko
Sodelujoči raziskovalci na UP FHŠ: doc. dr. Neža Čebron Lipovec, asist. Tim Mavrič, izr. prof. dr. Katja Hrobat Virloget, doc. dr. Katarina Šmid, izr. prof. dr. Petra Kavrečič, prof. dr. Irena Lazar

Vir financiranja: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
Raziskovalno področje (ARRS): 6.02 Arheologija, 6.03 Antropologija
Trajanje projekta: 1. 10. 2022–30. 9. 2025


 

 

Opis projekta:

Izhodišče je razumevanje dediščine kot razvojnega kapitala, ki ga bomo opredelili v okviru štirih vidikov trajnosti: kulturnega, družbenega, ekonomskega in okoljskega. Reaktivacija opuščenih območij in stavb je temelj širše revitalizacije prostora in družbe, prinaša materialne učinke in prispeva k višji kakovosti življenja. Ohranjanje zgrajenega neposredno podpira tudi krožno gospodarstvo, odpornost družbe, je jedro kulturnega turizma in potencial za umeščanje kulturnih in kreativnih industrij, kar vse prinaša neposredno in posredno širok spekter novih delovnih mest. To vse nagovarja tudi projekt HEI‑TRANSFORM, ki je razvit na osnovi paradigme Konservatorstva 3.0 – prilagojena ponovna raba. Ta opredeli kulturno dediščino kot proces sprememb, ki stimulira naložbe, omogoča nova delovna mesta in prispeva k rasti lokalne ekonomije, če povzamemo Gustafssona (2019).

Osnovni koncept Konservatorstvo 3.0 nadgrajujemo v Konservatorstvo 4.0: s sistemom kvantificiranja vseh vrednosti, tudi tistih, ki jih praviloma pojmujemo kot nemerljive, pomembno pa vplivajo na povečanje kakovosti življenja vseh vključenih. Zastavljen je tako, da sooča vse deležnike, ki v procesu usklajevanj oblikujejo kompromisne, za večino sprejemljive rešitve. V ta namen razvijamo večkriterijski sistem analiz MCDA v orodje, ki bo omogočilo participativno odločanje in varovanje dediščinskih vrednot v različnih okoljih.

GOST UP: Vesna Bikić

Vesna Bikić se kot zaposlena na Arheološkem inštitutu v Beogradu, posveča študiju srednjega veka...

Skip to content