Dynamics of placemaking and digitization in Europe´s cities
Domov E Raziskovanje E IAD E Dynamics of placemaking and digitization in Europe´s cities
Ustvarjanje kraja (placemaking) je koncept, ki obsega prakse in strategije, ki jih lokalno prebivalstvo (mestni prebivalci, oblasti in drugi akterji) vlagajo v kraje s posebni kulturnimi značilnostmi, in sooblikujejo občutek pripadnosti.

Vrsta in šifra projekta: COST Action CA18204
Nosilec projekta: dr. Zsuzsana Varga, University of Glasgow (UK)
Sodelujoča raziskovalka na UP FHŠ: doc. dr. Neža Čebron Lipovec

Vir financiranja: COST (European Cooperation in Science and Technology)
Trajanje projekta: 22. 11. 2019-21. 11. 2023

SPLETNA STRAN


 

 

Opis projekta:

Projekt se posveča analizi procesov, kako prebivalci mesta skozi dejavnosti ustvarjanja kraja na novo umevajo in ponovno odkrivajo javni prostor ter okrepijo svojo vlogo v načrtovanju mest. Posebej pa raziskuje, kakšno vlogo v teh procesih predstavljajo digitalna orodja za snemanje, spreminjanje, ustvarjanje in razširjanje vedenja prebivalcev o urbanih prostorih evropskih mest.

 

GOST UP: Vesna Bikić

Vesna Bikić se kot zaposlena na Arheološkem inštitutu v Beogradu, posveča študiju srednjega veka...

Skip to content