Kako si z digitalnimi jezikovnimi viri pomagamo pri reševanju jezikovnih zagat
Domov E Slovenistika E Kako si z digitalnimi jezikovnimi viri pomagamo pri reševanju jezikovnih zagat
V sredo, 5. aprila, smo na Oddelku za slovenistiko UP FHŠ gostili doc. dr. Damjana Popiča z Oddelka za prevajalstvo FF UL.

Dr. Popič se pri svojem raziskovalnem delu ukvarja s sociolingvistiko, korpusnim jezikoslovjem in jezikovnimi tehnologijami za slovenščino, v zadnjem času pa se posveča predvsem izdelavi jezikovnih virov za govorce slovenščine v jezikovnem stiku z italijanščino. V nadvse zanimivem predavanju smo se pogovarjali, ali je res, da beseda ne obstaja, če je ni v SSKJ, kako se spreminjajo pomeni besed skozi njihov obstoj in kako se spremembe odražajo v jezikovnih priročnikih. Spoznali smo Lorisa, prosto dostopno spletno orodje za samodejno pregledovanje besedil v slovenščini, ki se osredotoča predvsem na pojave slovensko-italijanskega jezikovnega stika v avtentičnih besedilih govorcev slovenščine kot maternega jezika v Italiji.

V drugem delu pa je predavatelj prisotnim predstavil vrsto spletnih virov in orodij, ki jih lahko s pridom uporabljajo pri svojem lektorskem in prevajalskem delu.

Skip to content