Konfucijeva učilnica Koper (KUK)

Domov 5 Konfucijeva učilnica Koper

Aktualno

Jutri dan odprtih vrat slovenskega daoističnega templja

Jutri dan odprtih vrat slovenskega daoističnega templja

Dan odprtih vrat daoističnega templja na Prešernovem trgu 8 je namenjen vsem radovednežem, ki si želijo obiskati edini daoistični tempelj v Sloveniji, še posebej tistim, ki jih zanima daoizem in bi se želeli pobližje spoznati z njim, ali tiste, ki želijo meditirati v...

Predstavitev

The Department of Media Studies commenced work in 2008 when the first students of BA degree programme of Media Studies were enrolled to study whereas the MA programme in Communication and Media has been taught in the Department since 2011. Teaching and research in the

 

 

 

Konfucijeva učilnica Koper Univerze na Primorskem (KUK UP) je bila ustanovljena novembra 2014. Namen njenega delovanja je širiti vedenje o kitajskem jeziku in kulturi med učenci, dijaki, študenti ter širšo javnostjo in sicer v sklopu izobraževalnih dejavnosti in kulturnih prireditev. Osrednja dejavnost KUK UP so tečaji, delavnice in poletne šole za vse generacije. Pri tečajih udeleženci razvijajo medkulturna vedenja in sporazumevalne spretnosti, kar jim omogoča uspešno sporazumevanje v stikih s Kitajci na izobraževalnem področju pa tudi v gospodarstvu. S kulturnimi in drugimi prireditvami predstavljamo bogato in raznoliko kitajsko kulturo.

Učni proces na KUK UP poleg sinologov izvajajo še kitajski učitelji, kar omogoča udeležencem pristen jezikovni in kulturni stik ter neposredno spoznavanje kitajskega kulturnega okolja.

Partner: Konfucijev inštitut Ljubljana

Poletna šola kitajskega jezika in kulture

Prijava na poletno šolo 2024

Jezikovni tečaji

Tečaj kitajskega jezika in kulture za odrasle, študente in dijake ter osnovnošolce (30 ur)

Tečaj je namenjen vsem, ki se želijo pobliže seznaniti s kitajskim jezikom, se naučiti osrednjega vsakdanjega besednjaka in fraz, hkrati pa spoznati običajno življenje na Kitajskem, kot ga doživljajo domačini in tudi tujci, če v tej deželi preživijo daljše obdobje. Udeleženci tečaja se bodo seznanili predvsem z veščinami osnovnega sporazumevanja v kitajščini, zato bodo ob koncu tečaja zmožni kratke konverzacije, povezane s samopredstavitvijo, potovanjem, kupovanjem in prehrano. Osnovnošolci bodo spoznali nekatere bistvene prvine običajnega življenja na Kitajskem (praznovanja, šege in navade, osrednji mitološki in zgodovinski liki) naučili pa se bodo tudi nekaj ročnih spretnosti iz bogate zakladnice kitajske umetnosti v delavnicah o kaligrafiji, maskah iz pekinške opere, papirnatih rezankah in podobnem.

Cena tečaja za udeleženca: 60 evrov za osovnošolce, 50 evrov za študente in dijake, 150 evrov za odrasle

PRIJAVNICA ZA OSNOVNOŠOLCE
PRIJAVNICA ZA ŠTUDENTE IN DIJAKE
PRIJAVNICA ZA ODRASLE

The Department of Media Studies commenced work in 2008 when the first students of BA degree programme of Media Studies were enrolled to study whereas the MA programme in Communication and Media has been taught in the Department since 2011. Teaching and research in the

 

 

 

Ostali tečaji

Torkove brezplačne delavnice

Delavnice, pod vodstvom dveh izkušenih kitajskih učiteljev, so namenjene vsem, ki se želijo pobližje seznaniti s kitajsko kulturo. 

Poslovni kitajski jezik in sporazumevalna kultura (30 ur)

Tečaj je namenjen poslovnežem in njihovim sodelavcem, ki se želijo kitajskim poslovnim partnerjem približati tudi preko kitajskega jezika in sporazumevalne kulture. Udeleženec tečaja spozna preproste sporazumevalne funkcije in fraze (pozdravljanje, predstavljanje, povabilo, poslavljanje, naročanje v kavarni ali restavraciji, plačevanje in denarne enote, nakupovanje, telefoniranje, dogovori s časom in datumom ipd). Hkrati bomo predstavili nekaj bistvenih kulturnih vsebin, ki tečajnikom približa kitajske navade in običaje, kar omogoči uspešno medkulturno sporazumevanje. Združevanje jezikovnih in medkulturnih prvin usmeri vsebine tečaja in vodi k hitrejšem razvoju zmožnosti sproščenega sporazumevanja v kitajščini.

Cena tečaja za udeleženca: 150 evrov

Kitajski jezik in kultura za turistične delavce (30 ur)

Tečaj je namenjen turističnim delavcem (hotelskemu osebju, osebju v turističnih agencijah, vodičem in drugim), saj bodo spoznali osnove kitajskega jezika, pa tudi najpogostejšo frazeologijo v rabi ob stiku s kitajskimi turisti, hkrati pa jim bomo predstavili nekaj bistvenih kulturnih vsebin, da bi jim približali kitajske navade in običaje, kar bo omogočilo medkulturno sporazumevanje. Tečaj uvaja preproste sporazumevalne vzorce, ki jih uporabljamo za ubesedovanje vsakdanjih vsebin, kot tudi pogoste teme razgovora v hotelskih in uslužnostnih dejavnostih. S tem tečaj omogoča hitro in uspešno učenje kitajščine, hkrati pa kulturne in medkulturne vsebine ozavestijo sporazumevalne vzorce, da razvijemo medkulturno sporazumevalno zmožnost v kitajskem jeziku. Združevanje jezikovnih in medkulturnih prvin bo omogočilo udeležencem tečaja, da bodo kitajskim turistom nudili prilagojene usluge ob njihovem obisku pri nas.

Cena tečaja za udeleženca: 150 evrov

Kontakt

Vodja Konfucijeve učilnice Koper UP

Neva Čebron
neva.cebron@fhs.upr.si

Konfucijeva učilnica Koper na družbenih omrežjih

Skip to content