Kulturna dediščina v mreži kreativnih industrij
Domov E Raziskovanje E IAD E Kulturna dediščina v mreži kreativnih industrij
Kulturna dediščina je kot zelo poblagovljena industrija tesno povezana z globalnim turizmom in ohranjanjem preteklosti. Je pa tudi globoko individualna in v svojih pomenih združuje tako individualne kot kolektivne kulturne, umetniške in ekonomske prakse.

Šifra projekta: BI-ME/23-24-023
Vrsta projekta: Bilateralni projekt ARRS (Slovenija-Črna Gora)
Nosilec projekta: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije
Vodja projekta: izr. prof. dr. Boris Kavur
Partnerska institucija: University of Donja Gorica, Faculty of Culture and Tourism, Podgorica

Vir financiranja: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
Raziskovalno področje (ARRS): 6.02 Humanistika / Arheologija
Trajanje projekta: 1. 1. 2023–31. 12. 2024


 

 

Opis projekta:

V okviru projekta se osredotočamo na globalno povezanost človeških skupnosti, ki ni le sodoben pojav, temveč stanje, v katerega so človeške skupnosti vpletene že tisočletja. In ravno te procese mreženja in povezovanja lahko najbolje proučujemo z analizo kulturne dediščine. Cilj projekta je raziskati materialno in nematerialno kulturno dediščino kot skupno evropsko identiteto, ki prikazuje, kako je vrednost sedanje in zgodovinske raznolikosti Evrope prepoznana v ustvarjanju skupnih pripovedi, ki bodo dosežene s socialno kohezijo. Kulturna dediščina odpira vprašanja, ki terjajo nenehno preverjanje odnosov v aktualnem evropskem političnem projektu.

GOST UP: Vesna Bikić

Vesna Bikić se kot zaposlena na Arheološkem inštitutu v Beogradu, posveča študiju srednjega veka...

Skip to content