Geografija

Predmetnik enopredmetnega magistrskega študija

Predmetnik

Planiranje v prometu in turizmu

Hidrologija in ekologija krasa

Razvoj koncepta trajnostnega razvoja in okoljska etika

GIS v prostorskem planiranju 1

Terenski / raziskovalni praktikum

Kras in krasoslovje

Usmeritveni izbirni predmet

Trije zunanje izbirni predmeti

Planiranje v prometu in turizmu

Hidrologija in ekologija krasa

Razvoj koncepta trajnostnega razvoja in okoljska etika

GIS v prostorskem planiranju 1

Terenski / raziskovalni praktikum

Kras in krasoslovje

Usmeritveni izbirni predmet

Trije zunanje izbirni predmeti

Planiranje v prometu in turizmu

Hidrologija in ekologija krasa

Razvoj koncepta trajnostnega razvoja in okoljska etika

GIS v prostorskem planiranju 1

Terenski / raziskovalni praktikum

Kras in krasoslovje

Usmeritveni izbirni predmet

Trije zunanje izbirni predmeti

1. letnik
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
18 ECTS

Globalni razvojni izzivi

Razvojni izzivi na krasu

Naravne nesreče in trajnostni razvoj

Trajnostno upravljanje z vodnimi viri

Trajnostno upravljanje prostora

GIS v prostorskem planiranju 2

Usmeritveni izbirni predmet

Magistrsko delo

Globalni razvojni izzivi

Razvojni izzivi na krasu

Naravne nesreče in trajnostni razvoj

Trajnostno upravljanje z vodnimi viri

Trajnostno upravljanje prostora

GIS v prostorskem planiranju 2

Usmeritveni izbirni predmet

Magistrsko delo

Globalni razvojni izzivi

Razvojni izzivi na krasu

Naravne nesreče in trajnostni razvoj

Trajnostno upravljanje z vodnimi viri

Trajnostno upravljanje prostora

GIS v prostorskem planiranju 2

Usmeritveni izbirni predmet

Magistrsko delo

2. letnik
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
18 ECTS

Planiranje v obalnih območjih (Planerska usmeritev)

Sodobni geografski procesi v Sredozemlju (Planerska usmeritev)

Geografija globalizacije in marginalnih območij (Planerska usmeritev)

Razvoj kraškega površja in jam (Krasoslovna usmeritev)

Kras po svetu-izbrani primeri (Krasoslovna usemritev)

Planiranje v obalnih območjih (Planerska usmeritev)

Sodobni geografski procesi v Sredozemlju (Planerska usmeritev)

Geografija globalizacije in marginalnih območij (Planerska usmeritev)

Razvoj kraškega površja in jam (Krasoslovna usmeritev)

Kras po svetu-izbrani primeri (Krasoslovna usemritev)

Planiranje v obalnih območjih (Planerska usmeritev)

Sodobni geografski procesi v Sredozemlju (Planerska usmeritev)

Geografija globalizacije in marginalnih območij (Planerska usmeritev)

Razvoj kraškega površja in jam (Krasoslovna usmeritev)

Kras po svetu-izbrani primeri (Krasoslovna usemritev)

Usmeritveni izbirni predmeti
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
Skip to content