Na morje: počitnikovanje delavskega razreda. Prezentacija praks iz obdobja socialistične Jugoslavije na primeru Občine Piran
Domov E Raziskovanje E Študentski inovativni projekti za družbeno korist E Na morje: počitnikovanje delavskega razreda. Prezentacija praks iz obdobja socialistične Jugoslavije na primeru Občine Piran
Projektna skupina je v sodelovanju s pedagoškima in delovnim mentorjem v Pokrajinskem arhivu Koper (zlasti enota Piran) pregledala, zbirala in popisala gradivo iz fonda SI PAK PI 36 (predvsem knjige gostov počitniških domov v občini Piran, odločbe, potrdila, zapisnike, hišne rede, pravilnike o ustanovitvi in poslovanju počitniških domov itd.).

Vodja projekta: doc. dr. Petra Kavrečič

Pedagoški somentor: izr. prof. dr. Metod Šuligoj

Partner: Pokrajinski arhiv Koper, enota Piran. Sodelujoči: Matej Muženič

 

Na podlagi zbranega in analiziranega gradiva je bil oblikovan koncept logotipa in razstave na temo počitniških domov v občini Piran. Razstava je bila odprta na piranski lokaciji Pokrajinskega arhiva Koper.

Pripravljen je bil tudi elaborat, kjer so zbrani načrti izvedbe in oblikovanje koncepta razstave, njena postavitev in ureditev. Ob razstavi je bila pripravljena tudi predstavitvena publikacija (e-katalog).

V projektu je sodelovalo 8 študentov iz različnih študijskih programov (UP FHŠ- zgodovina in geografija, UP FTŠ-Turistica, Fakulteta za dizajn LJ).

Skip to content