Domov 5 Obvestila 5 Obisk sektretarke SNKU Unesco Marjutke Hafner na Unescovi katedri

Obisk sektretarke SNKU Unesco Marjutke Hafner na Unescovi katedri

19. junija, 2023 | Obvestila, Unesco katedra

Unesco katedra za interpretacijo in izobraževanje za spodbujanje celostnih pristopov k dediščini je sodelovala v projektu Analiza dodane vrednosti UNESCO designacij v Sloveniji. Marjutka Hafner, Lucijana Peljhan in ekipa katedre so obiskali UP FHŠ.

V okviru projekta Analiza dodane vrednosti UNESCO designacij v Sloveniji sta Unesco katedro za interpretacijo in izobraževanje za spodbujane celostnih pristopov k dediščini obiskali Marjutka Hafner in Lucijana Peljhan.

V pogovoru s predstojnico katedre Ireno Lazar in sodelavkama Nežo Čebron Lipovec in Zrinko Mileusnić.

Na podlagi izmenjave mnenj in izkušenj dosedanjega dela na petih designacijah bo Slovenska nacionalna komisija Unecso pripravila predlog promocije dodane vrednosti UNESCO designacij v Sloveniji ter pripravila zasnovo prezentacije in predlog nadaljnjega izvajanja analiz in komunikacije.

Na sliki od leve na desno: Neža Čebron Lipovec, Marjutka Hafner, Irena lazar, Lucijana Peljhan, Zrinka Mileusnić.

Arhiv prispevkov
KONTAKT

Služba za promocijo in vseživljenjsko učenje

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije
Titov trg 5, 6000 Koper

promocija@fhs.upr.si
+386 (0)5 663 77 46

Skip to content