Domov 9 Projekti 9 IAD 9 ARRS 9 Od morja do morja / From Sea to Sea

Od morja do morja / From Sea to Sea

1. februarja, 2023

Šifra projekta: ERC KS N6-0297
Vrsta projekta: Temeljni projekt ERC KS 
Nosilec projekta: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije
Vodja projekta: izr. prof. dr. Martina Blečić Kavur

Vir financiranja: Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS)
Raziskovalno področje (ARIS): 6.02 Humanistika / Arheologija
Trajanje projekta: 01. 02. 2023–31. 01. 2026


Opis projekta:

Projekt obravnava dve veliki perspektivi – s sodobnimi analitičnimi tehnologijami analizira kroženje predmetov, surovin in ljudi ter na interpretacijski ravni kaže spremembe in kontinuiteto poselitvenih vzorcev, družbenih praks, tehnologij in materialne kulture med 15. in 5. stol. pr. n. št. na ozemlju med Panonsko nižino in Jadranom. Vključuje revizijo dosedanjih znanj, oblikovanje teoretičnih izhodišč, analizo obstoječih arheoloških najdb, testiranje oblikovanih teoretičnih izhodišč ter zgodovinske in tudi antropološke interpretacije opazovanih arheoloških in antropoloških najdb. Projekt prikazuje kulturno in tehnološko heterogenost, kontinuiteto praks in različne hitrosti specifičnih sprememb, ki dokazujejo, da je med bronasto in starejšo železno dobo potekal veliko bolj kompleksen proces transformacije družb. Njegova izvirnost je v uporabi nabora komplementarnih in naprednih raziskovalnih metod. Vključeni so predvsem zato, da ciljajo na poreklo predmetov in surovin, natančno določanje kronologije njihovih kroženj ter rekonstrukcijo smeri njihovega gibanja in končno na oceno interakcijske sfere med pozno-prazgodovinskimi skupnostmi.

Speletna stran projekta: https://www.sea2sea.org/

Skip to content