Oddelek za italijanistiko

Predstavitev sodelavcev

Sodelavci

doc. dr. Helena Bažec
Docentka, znanstvena sodelavka
asist. mag. Emma Beatriz Villegas Cunja
Lektorica za španski in italijanski jezik
asist. mag. Emma Beatriz Villegas Cunja
Lektorica za španski in italijanski jezik

izr. prof. dr. Jadranka Cergol
Izredna profesorica, višja znanstvena sodelavka
izr. prof. dr. Jadranka Cergol
Izredna profesorica, višja znanstvena sodelavka

Mojca Cerkvenik, dottoressa di ricerca
Asistentka z doktoratom
Mojca Cerkvenik, dottoressa di ricerca
Asistentka z doktoratom

izr. prof. dr. Neva Čebron
Izredna profesorica in višja znanstvena sodelavka
izr. prof. dr. Neva Čebron
Izredna profesorica in višja znanstvena sodelavka

Rok Kobal
Asistent
Rok Kobal
Asistent

mag. Metka Malčič
Lektorica za italijanski jezik, asistentka
mag. Metka Malčič
Lektorica za italijanski jezik, asistentka

izr. prof. Suzana Todorović
Izredna profesorica, višja znanstvena sodelavka
izr. prof. Suzana Todorović
Izredna profesorica, višja znanstvena sodelavka

izr. prof. dr. Anja Zorman
Izredna profesorica, višja znanstvena sodelavka
izr. prof. dr. Anja Zorman
Izredna profesorica, višja znanstvena sodelavka

red. prof. dr. Nives Zudič Antonič
Redna profesorica, znanstvena svetnica
red. prof. dr. Nives Zudič Antonič
Redna profesorica, znanstvena svetnica

Skip to content