Oddelek za italijanistiko

Italijanistika na UP FHŠ

Oddelek za italijanistiko izvaja programe s področja italijanskega jezika in kulture, didaktike italijanskega jezika in kulture ter medkulturne jezikovne komunikacije na 1. in 2. stopnji.

Ob študiju jezika in kulture organiziramo tudi:

  • oglede gledaliških predstav
  • ekskurzije po Italiji
  • oglede najnovejših italijanskih filmov
  • številne izmenjave z nekaterimi italijanskimi Univerzami

S pomočjo projekta Erasmus boste lahko pol leta ali več svoje študijske obveznosti opravljali na eni izmed italijanskih univerz, v vseh letih študija pa boste v direktnem stiku s profesorji in študenti Univerze Ca’ Foscari iz Benetk in z ugledno institucijo Accademia della Crusca iz Firenc, ustanovo, ki se ukvarja z raziskavami na področju italijanskega jezika.

Pri študiju vas bodo spremljali naravni govorci, spoznavali boste italijansko književnost, kinematografijo, glasbo in umetnost.

Študent italijanistike bo zato spoznaval tudi sporazumevalna pravila na stičnih jezikovnih območjih (dvojezičnost in jezikovne zvrsti). Poznavanje narečij in zvrsti jezikovnih skupnostih v slovensko-italijanskem stičnem prostoru, ob slovenščini kot indikatorju kulturne reference in zavesti o jeziku, bo študentom s pomočjo kontrastivne analize omogočilo vpogled v jezikoslovje kot znanstveno vedo. Opremljen z znanjem in metodologijo humanističnega raziskovanja bo študent ustrezno pripravljen za raziskovalno delo med študijem in po njem. Soudeležba v evalvaciji lastnih dosežkov študija (jezikovni portfolijo) pa bo študentom pomagala utrditi zavest o lastnem znanju in sposobnostih spremljanja lastne študijske poti.

Predstojnici oddelka

doc. dr. Helena Bažec
Predstojnica Oddelka za Italijanistiko UP FHŠ
doc. dr. Helena Bažec
Predstojnica Oddelka za Italijanistiko UP FHŠ

izr. prof. dr. Anja Zorman
Namestnica predstojnice Oddelka za Italijanistiko UP FHŠ
izr. prof. dr. Anja Zorman
Namestnica predstojnice Oddelka za Italijanistiko UP FHŠ

Skip to content