Oddelek za italijanistiko

Domov 5 Oddelki 5 Oddelek za italijanistiko

Aktualno

Alumni srečanje Oddelka za Italijanistiko

Alumni srečanje Oddelka za Italijanistiko

Dogodek sta povezovali izr. prof. dr. Jadranka Cergol in Metka Malčič, lektorica. Srečanje se je pričelo z glasbenim intermezzom študentke 2. letnika Italijanistike Yane Podorozhnie, ki je prisotne navdušila s svojim petjem izbrane italijanske pesmi. Srečanje se je...

Predstavitev oddelka

Oddelek za italijanistiko izvaja programe s področja italijanskega jezika in kulture, didaktike italijanskega jezika in kulture ter medkulturne jezikovne komunikacije na 1. in 2. stopnji.

Ob študiju jezika in kulture organizira tudi:

  • oglede gledaliških predstav
  • ekskurzije v Italijo
  • oglede najnovejših italijanskih filmov
  • številne izmenjave z nekaterimi italijanskimi Univerzami

S pomočjo projekta Erasmus lahko študent pol leta ali več svoje študijske obveznosti opravlja na eni izmed italijanskih univerz, v vseh letih študija pa je v neposrednem stiku s profesorji in študenti Univerze Ca’ Foscari iz Benetk ter z ugledno institucijo Accademia della Crusca iz Firenc, ustanovo, ki se ukvarja z raziskavami na področju italijanskega jezika.

Pri študiju študenta spremljajo naravni govorci, spoznava italijansko književnost, kinematografijo, glasbo in umetnost.

Študent italijanistike ob tem spoznava sporazumevalna pravila na stičnih jezikovnih območjih (dvojezičnost in jezikovne zvrsti). Poznavanje narečij in zvrsti jezikovnih skupnostih v slovensko-italijanskem stičnem prostoru študentom, s pomočjo kontrastivne analize, omogoča vpogled v jezikoslovje kot znanstveno vedo. Z znanjem in metodologijo humanističnega raziskovanja bo študent ustrezno pripravljen za raziskovalno delo med študijem in po njem. Soudeležba v evalvaciji lastnih dosežkov študija (jezikovni portfolijo) pa študentom pomaga utrditi zavest o lastnem znanju in sposobnostih spremljanja študijske poti.

Sodelavci

Publikacije

Programski cikli

Študijski programi

Oddelek na prvi stopnji izvaja enopredmetni študijski program Italijanistika.

Na drugi stopnji izvaja študijski program Italijanistika (pedagoška smer) ter Italijanistika (jezikovna smer).

Študij omogoča študentom pridobitev ustreznega znanja italijanskega jezika, književnosti ter medkulturne jezikovne komunikacije. Nov in sodoben dodiplomski študij je primeren za vse stopnje predznanja, saj ravno dvojezično okolje in tesna povezanost z Italijo omogočata velik napredek v času študija.

Enopredmetna študijska smer 1. stopnje Italijanistika
Študijski program 2. stopnje Italijanistika
Pedagoški študijski program 2. stopnje Italijanistika
Doktorski študijski program Jezik in medkulturnost

The Department of Media Studies commenced work in 2008 when the first students of BA degree programme of Media Studies were enrolled to study whereas the MA programme in Communication and Media has been taught in the Department since 2011. Teaching and research in the

 

 

 

Programski cikli

Oddelek za italijanistiko organizira mednarodne znanstvene sestanke in konference na temo učenja in poučevanja italijanskega jezika izven meja Italije s posebnim poudarkom na literarnih, jezikovnih in medkulturnih tematikah.  

Z namenom promocije italijanskega jezika, kulture in medkulturnega dialoga Oddelek za italijanistiko redno organizira dogodke ob Tednu italijanskega jezika v svetu, gostujoča predavanja, seminarje za izobraževanje učiteljev italijanskega jezika ter poletne šole. Vsako leto v spomladanskih mesecih organizira tudi strokovno ekskurzijo v eno izmed italijanskih dežel. 

Kontakt

Predstojnica Oddelka za italijanistiko UP FHŠ

doc. dr. Helena Bažec
helena.bazec@fhs.upr.si

Urnik govorilnih ur (Orario di ricevimento)

Oddelek na družbenih omrežjih

Skip to content