Domov 5 Obvestila 5 Sodelovanje Oddelka za geografijo s Pennsylvania State University

Sodelovanje Oddelka za geografijo s Pennsylvania State University

27. julija, 2023 | Obvestila, Oddelek za geografijo

Veleposlaništvo ZDA v Ljubljani je podprlo projekt, ki omogoča spletno izvajanje predmeta GIS v prostorskem planiranju v sodelovanju s Pennsylvania State University v jesenskem semestru 2023/2024.

Veleposlaništvo ZDA v Ljubljani je podprlo projekt “Building Capacity for Sustainable Virtual Exchange Partnerships: The Pennsylvania State University and The University of Primorska”.

Skupaj s Pennsylvania State University bo Oddelek za geografijo v jesenskem semestru 2023/2024 v spletni obliki izvajal predmet GIS v prostorskem planiranju, ki ga vodi nosilka predmeta doc. dr. Mojca Poklar.

Pri predmetu se bodo študentje mednarodno povezovali v spletnem okolju in poglabljali znanje  na področju uporabe geografskih informacijskih sistemov pri prostorskem planiranju. Študenti bodo spoznali naprednejša GIS orodja, operacije in postopke za prostorsko planiranje, ter poskušali samostojno reševati naprednejša prostorska vprašanja in probleme. Predmet jih bo pripravil na samostojno opravljanje strokovnega dela na področju prostorskega planiranja in uporabo kartografskih in statističnih metod v povezavi z računalniško podprtimi geografskimi informacijskimi sistemi, ki se pri tem uporabljajo.

Veselimo se novega študijskega nadaljnjega uspešnega sodelovanja.

   

Arhiv prispevkov
KONTAKT

Služba za promocijo in vseživljenjsko učenje

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije
Titov trg 5, 6000 Koper

promocija@fhs.upr.si
+386 (0)5 663 77 46

Skip to content