Triklinij – Rimska kulinarika kot nov turistični produkt
Domov E Raziskovanje E Po kreativni poti do praktičnega znanja E Triklinij – Rimska kulinarika kot nov turistični produkt
Kulturna dediščina je ena vodilnih atrakcij in spodbud za turistični obisk in torej pomemben gradnik dejavnosti v lokalnih okoljih. Specifična lokalna kulturna dediščina in z njo povezana identiteta turistično ponudbo izjemno bogatita, saj slednja lahko tvori jedro doživetja, pristne izkušnje, ki jo obiskovalci in turisti danes iščejo.

Vodja projekta: prof. dr. Irena Lazar

Pedagoška somentorica: doc. dr. Neža Čebron Lipovec,

Partner: Turistično združenje Izola, delovni mentor Dean Kocjančič

Na slovenski obali je izvrsten primer take dediščine rimska obmorska vila, predstavljena v Arheološkem parku Simonov zaliv. S projektom nadgrajujemo delo in želimo s Turističnim združenjem Izola razviti nov, inovativen turistični produkt, ki bo hkrati sredstvo interpretiranja in ozaveščanja o dediščini. Oblikovali bomo ponudbo kulinarike na več ravneh, ki bo vsebino črpala iz arheološko-humanističnega znanja, hkrati pa bo odigrala pomembno vlogo v promociji te sicer manj izpostavljene dediščine. Projekt je svojevrsten preizkus, ki bo deloval kot spodbuda za lokalne podjetnike (hotelirje in gostince). Študenti različnih strok (arheologija, zgodovina, medijski študiji, dediščinski turizem) združujejo znanja in kompetence, da bi oblikovali ekonomsko atraktivne produkte, ob tem pa preizkusili svoje znanje v realnem delovnem okolju, ki jih čaka po koncu študija.

Skip to content