Domov 5 Obvestila 5 V Trstu in Kopru potekalo srečanje na temo kritičnega preučevanja dediščine znotraj T4EU

V Trstu in Kopru potekalo srečanje na temo kritičnega preučevanja dediščine znotraj T4EU

12. septembra, 2023 | Obvestila, Unesco katedra

V ponedeljek, 11. Septembra 2023, se je v Trstu, na Oddelku za humanistiko in v Kopru, na UP FHŠ odvijalo skupno srečanje strokovne skupine predstavnikov štirih članic T4EU – poleg UP in Univerze v Trstu kot organizatork, še litovska univerza Vytautas Magnus in francoska Jean Monnet.

Ena od pomembnih aktivnosti, ki združuje članice Evropske univerze Transform 4 Europe, je namreč tema kulturne dediščine, razumljena v okviru trajnega in smiselnega predstavljanja ter razlaganja. Prav kritične študije dediščine so nastajajoče interdisciplinarno področje, ki se ukvarja z raziskovanjem načinov uporabe preteklosti v sedanjosti, pri čemer se raziskave osredotočajo na to, kaj se odločimo (ali ne) ohraniti in zakaj se tako odločimo.

Strokovna skupina je v Trstu, kjer jo je gostil Oddelek za humanistiko tržaške univerze, najprej pregledala dosedanje delo, predvsem vsebine, ki so nastale znotraj T4EU tedna (T4EU week) v Kaunasu, ki ga je univerza Vyautas Magnus namenila prav temi kritičnin študij dediščine – tako z raziskovalnega kot študijskega vidika. Tržaški del sestanka so zaključili s pregledom uporabljanih metod in možnih projektnih predlogov. Tako UP kot francoska članica bosta polnopravni članici postali z novembrom, zato je bilo usklajevanje dragoceno zaradi širitve tako geografskega kot strokovnega področja.

Na UP FHŠ je udeležence najprej pozdravila dr. Klavdija Kutnar, rektorica UP, nato pa so predstavnice v strokovni skupini – dekanja UP FHŠ, dr. Irena Lazar, dr. Neža Lipovec Čebron, dr. Zrinka Mileusnič in dr. Katja Hrobat Virloget predstavile delovanje Unesco katedre za interpretacijo in izobraževanje za spodbujanje celostnih pristopov k dediščini, ki deluja na UP ter znanstveno-raziskovaln delo na področju dediščine na UP FHŠ.

Ključni zaključki sestanka so bile tako teme in konkretnejša področja, na katerih lahko raziskovalci s področja na vseh štirih univerzah združijo znanja in izkušnje na novih dognanjih ter pripravi skupnih vsebin za študente ter skupne programe, ki predstavljajo prednost za interdisciplinarno in mednarodno obogaten študij s preučevanjem izkušenj iz štirih evropskih držav. Z močno osnovo pa bodo krovno področje prenesli tudi na ostale članice evropske univerze, tako pa okrepili mrežo, ki bo tako študentom UP omogočala širok evropski študij kot zanimivo okolje za študente iz drugih evropskih držav, saj program Kulturna dediščina / Cultural Heritage ponuja tudi možnost študija v angleškem jeziku.

Arhiv prispevkov
KONTAKT

Služba za promocijo in vseživljenjsko učenje

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije
Titov trg 5, 6000 Koper

promocija@fhs.upr.si
+386 (0)5 663 77 46

Skip to content