Diskurzi in prakse vmesnosti v regiji Alpe Jadran: Celovec, Ljubljana, Trst 1815- 1914
Domov E Raziskovanje E IMŠ E Diskurzi in prakse vmesnosti v regiji Alpe Jadran: Celovec, Ljubljana, Trst 1815- 1914
Projekt temelji na hipotezi, da proces nacionalizacije na območju Alpsko-Jadranske regije ni bil linearen in da »pripadnosti« niso bile enoznačne.

Šifra projekta: N6-0294
Vrsta projekta: Dvostranski raziskovalni projekt WEAVE ARRS
Nosilec projekta: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Vodja projekta: dr. Jurij Fikfak
Partnerske institucije: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije; Inštitut za novejšo zgodovino; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta;Alpen-Adria Universität Klagenfurt
Sodelujoča raziskovalca na UP FHŠ: izr. prof. dr. Petra Kavrečič, prof. dr. Aleksej Kalc

Vir financiranja: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), FWF Republike Avstrije
Raziskovalno področje (ARRS): 6.01 Humanistika / Zgodovinopisje
Trajanje projekta: 1. 2. 2023–31. 1. 2026


 

           

 

Opis projekta:

Cilj je analizirati prakse vmesnosti (in-between) v regiji med leti 1815 in 1914 tako z vidika gospodarskih, kulturnih in družbenih praks ter jezikovnih praks ljudi, ki so živeli v Celovcu, Ljubljani in Trstu. Med temi mesti so obstajala številna kulturna, gospodarska in politično-upravna razmerja in povezave. Tržaško svobodno trgovsko pristanišče je bilo skupna referenčna točka za Celovec in Ljubljano. Celovec je bil pomembno vozlišče za prevoz ljudi in blaga iz severnih ozemelj na Kranjsko (Ljubljano) in v Trst. Vsa tri mesta so proti koncu 19. stoletja doživela proces nacionalizacije. Po prvi svetovni vojni je Celovec postal del Avstrije, države, ki je nastala iz monarhije. Ljubljana je bila dodeljena Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, Trst pa Italiji. Diskurzi in prakse vmesnosti v regiji Alpe Jadran: Celovec, Ljubljana, Trst 1815- 1914 je interdisciplinarni in transnacionalni raziskovalni projekt, ki vključuje kulturne antropologe in zgodovinarje iz Celovca, Ljubljane in Kopra.

Skip to content