Novice iz kategorije

Domov 5 Projekti 5 IMŠ 5 Kategorija: ARRS
Med »deseto banovino« in »sedmo republiko«: države in diaspore v prvi in drugi Jugoslaviji/ Between the “Tenth Banovina” and the “Seventh Republic”: The States and Diasporas in the First and in the Second Yugoslavia

Med »deseto banovino« in »sedmo republiko«: države in diaspore v prvi in drugi Jugoslaviji/ Between the “Tenth Banovina” and the “Seventh Republic”: The States and Diasporas in the First and in the Second Yugoslavia

Šifra projekta: J6-50191 Vrsta projekta: Partnerski temeljni raziskovalni projekt Vodja projekta: dr. Miha Zobec (ZRC SAZU) Partnerji in člani projekta: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti: dr. Aleksej Kalc. Univerza na Primorskem,...

Med »deseto banovino« in »sedmo republiko«: države in diaspore v prvi in drugi Jugoslaviji/ Between the “Tenth Banovina” and the “Seventh Republic”: The States and Diasporas in the First and in the Second Yugoslavia

Etnografija tišin(e)

Šifra projekta: J6-50198 Vrsta projekta: Manjši temeljni raziskovalni projekt (ARRS-RPROJ-JR-2023/68) Nosilec projekta: Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije Vodja projekta: izr. prof. dr. Katja Hrobat Virloget Partnerji projekta: Inštitut za...

Med »deseto banovino« in »sedmo republiko«: države in diaspore v prvi in drugi Jugoslaviji/ Between the “Tenth Banovina” and the “Seventh Republic”: The States and Diasporas in the First and in the Second Yugoslavia

Afektivni mediji: transformacije javnega komuniciranja (AFEMED)

Šifra projekta: J5-50172 Vrsta projekta: Temeljni raziskovalni projekt Nosilec projekta:  Mirovni inštitut Vodja projekta: prof. dr. Mojca Pajnik Partnerski instituciji: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije; Univerza v Ljubljani, Filozofska...

Med »deseto banovino« in »sedmo republiko«: države in diaspore v prvi in drugi Jugoslaviji/ Between the “Tenth Banovina” and the “Seventh Republic”: The States and Diasporas in the First and in the Second Yugoslavia

Primerjalna analiza prostorskega razvoja trajnostnega turizma

Šifra projekta: J7-4641 Vrsta projekta: Bilateralni projekt ARRS (Slovenija-Bosna in Hercegovina) Nosilec projekta: Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica Vodja projekta: dr. Simon Kerma Partnerski instituciji: Univerza na...

Med »deseto banovino« in »sedmo republiko«: države in diaspore v prvi in drugi Jugoslaviji/ Between the “Tenth Banovina” and the “Seventh Republic”: The States and Diasporas in the First and in the Second Yugoslavia

Pasts without history and displaced histories of people without traces

Šifra projekta: BI-FR/21-22 PROTEUS-001 Vrsta projekta: Bilateralni projekt (Francija-Slovenija) Nosilec projekta: CNRS, CEFRES, Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Vodji projekta: Michèle Baussant, izr. prof. dr. Katja Hrobat Virloget Vir...

Kontakt

Služba za promocijo in vseživljenjsko učenje

promocija@fhs.upr.si
+386 (0)5 663 77 46

Fakulteta na družbenih omrežjih

Skip to content