Domov 9 Projekti 9 IMŠ 9 ARRS 9 Komparativna analiza prostorskega razvoja turizma v zavarovanih območjih Hrvaške in Slovenije

Komparativna analiza prostorskega razvoja turizma v zavarovanih območjih Hrvaške in Slovenije

1. januarja, 2018

Šifra projekta: BI-HR/18-19-022
Vrsta projekta: Bilateralni projekt (Slovenija-Hrvaška)
Nosilec projekta: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije
Vodja projekta: izr. prof. dr. Miha Koderman
Partnerska institucija: Prirodoslovnomatematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu (dr. Vuk Tvrtko Opačić)

Vir financiranja: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
Raziskovalno področje (ARRS): 6.12 Humanistika / Geografija
Trajanje projekta: 1. 1. 2018–31. 12. 2019


 

 

Opis projekta:

Zavarovana območja so z razvojem turizma in rekreacije vse bolj obiskana s strani turistov in izletnikov, kar prinaša številne pozitivne, a tudi negativne prostorske posledice. Tako smo v zavarovanih območjih vedno pogosteje priča prostorskim konfliktom med varovalnimi in razvojno usmerjenimi upravljavskimi pristopi. Slovenija in Hrvaška sta z več vidikov zanimivi za analiziranje prostorskega razvoja turizma v zavarovanih območjih, saj sta imeli enak družbeno-ekonomski kontekst razvoja v obdobju bivše Jugoslavije, po osamosvojitvi in obdobju tranzicije pa so sledile različne dinamike razvoja, ki so se odražale tudi pri upravljanju zavarovanih območij.

V sklopu projekta je nastala znanstvena monografija, ki je na voljo na spletni strani Založbe Univerze na Primorskem: http://www.hippocampus.si/challenges-of-tourism-development-in-protected-areas-of-croatia-and-slovenia/

Skip to content