Migracije in družbene spremembe v primerjalni perspektivi: primer zahodne Slovenije po drugi svetovni vojni
Domov E Raziskovanje E IMŠ E Migracije in družbene spremembe v primerjalni perspektivi: primer zahodne Slovenije po drugi svetovni vojni
Projekt preučuje spremembe v prebivalstvu in družbeni razvoj mest na zahodnem robu Slovenije po drugi svetovni vojni in novi razmejitvi med Jugoslavijo in Italijo.

Šifra projekta: J5-2571
Vrsta projekta: Temeljni raziskovalni projekt
Nosilec projekta: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU), Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije
Vodja projekta: prof. dr. Aleksej Kalc
Partnerske institucije: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Inštitut za medkulturne študije; Inštitut za novejšo zgodovino
Sodelujoči na UP FHŠ: izr. prof. dr. Katja Hrobat Virloget

Vir financiranja: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
Raziskovalno področje (ARRS): 5.11 Družboslovje / Narodno vprašanje
Trajanje projekta: 1. 9. 2020–31. 8. 2023

SICRIS


 

 

Predstavitev projekta:

Projekt preučuje spremembe v prebivalstvu in družbeni razvoj mest na zahodnem robu Slovenije po drugi svetovni vojni in novi razmejitvi med Jugoslavijo in Italijo. Raziskava se posveča primerjavi dveh zgodovinsko in kulturno zelo različnih stvarnosti: območja Nove Gorice, novoustanovljenega upravnega, gospodarskega in kulturnega središča slovenskega dela goriške regije, in severne obale Istre s starodavnimi mesti Koprom, Izolo in Piranom, ki je doživela skoraj popolno zamenjavo prebivalstva in korenito etnično, družbeno ter kulturno preobrazbo. Raziskava zajema obdobje od srede štiridesetih do konca šestdesetih let, ko so bili obravnavani procesi posebno intenzivni.

Več: https://isim.zrc-sazu.si/sl/programi-in-projekti/migracije-in-druzbene-spremembe-v-primerjalni-perspektivi-primer-zahodne#v

Skip to content