Nadzor nad migracijami na Slovenskem od Avstro-Ogrske do samostojne Slovenije
Domov E Raziskovanje E IMŠ E Nadzor nad migracijami na Slovenskem od Avstro-Ogrske do samostojne Slovenije
Nadzor nad migracijami in migranti tvori relevanten vidik zgodovine migracij, ki mu mednarodna historiografija, tudi pod vplivom aktualnih globalnih migracijskih procesov in z njimi povezanih izzivov, posveča vse večje zanimanje. V Sloveniji ta problematika še ni bila deležna pozornosti in obravnav, primerljivih z novejšimi študijami in koncepti.

Šifra projekta: J6-8250
Vrsta projekta: Temeljni raziskovalni projekt
Nosilec projekta: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU); Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije
Vodja projekta: prof. dr. Aleksej Kalc
Partnerska institucija: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Inštitut za medkulturne študije
Sodelujoči raziskovalci na UP FHŠ: izr. prof. dr. Katja Hrobat Virloget, izr. prof. dr. Petra Kavrečič, prof. dr. Aleksander Panjek

Vir financiranja: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
Raziskovalno področje (ARRS): 6.01 Humanistika / Zgodovinopisje
Trajanje projekta: 1. 5. 2017–30. 4. 2020

SICRIS


 

 

Predstavitev projekta

Projekt Nadzor nad migracijami na Slovenskem od Avstro-Ogrske do samostojne Slovenije odpira nova raziskovalna področja v zgodovinopisju, saj poudarja in problematizira povezave med migracijami in konstrukcijo nacionalne države v različnih državnih kontekstih skozi daljše zgodovinsko obdobje. Pri tem analizira kako so se politični sistemi na različne načine soočali z migracijskimi tokovi in pristopali k regulaciji in implementaciji migracijskih režimov.

Namen projekta je raziskati sisteme državnega nadzorovanja migracij na Slovenskem v zgodovinski perspektivi od srede 19. stoletja do nastanka samostojne Slovenije. Cilj raziskave je osvetliti razvoj, značilnosti in implementacije migracijskih režimov in migracijskih politik, ki so v vsakokratnih državnih okvirih in zgodovinskih fazah urejali vprašanje migracij ter odnos do migrantov. S tem želi raziskava prispevati novo perspektivo branja zgodovine migracij na Slovenskem kot tudi k razumevanju izjemne aktualnosti problematike migracij na Slovenskem.   Izvirnost projekta je v tematizaciji problematike, ki se je dosedanje študije o zgodovini migracij na Slovenskem dotaknejo samo obrobno, in konceptualizaciji ter kontekstualizaciji v skladu s sodobnimi teoretičnimi in metodološkimi pristopi ter novimi analitičnimi perspektivami, ki so se uveljavile na področju mednarodnih študij o zgodovini migracij. Izvirnost je tudi v problematizaciji mnogih vidikov zgodovine slovenskih migracij, med temi relacije med migracijami, nacionalno idejo in državo.   Relevantnost in potencialni vpliv rezultatov: projekt bo prvič tematsko izpostavil in ponudil kompleksen vpogled v slabo poznano problematiko migracijskega nadzora na Slovenskem. Rezultati raziskave bodo na voljo strokovni in širši javnosti. Neposredno bodo uporabni tudi za mednarodni študijski program EMMIR (European Master in Migration and Intercultural Relations) in za študijske programe s področja zgodovine in drugih humanističnih ved, sociologije in migracijskih študij na visokošolskih ustanovah, v katerih sodelujejo člani projektne skupine. Potencialni vpliv rezultatov je tudi na aktualno razpravo o upravljanju migracij na Slovenskem.

Več: https://isim.zrc-sazu.si/sl/programi-in-projekti/nadzor-nad-migracijami-na-slovenskem-od-avstro-ogrske-do-samostojne-slovenije#v

Skip to content