Okoljske spremembe in kraški vodni viri: vplivi, ranljivost in prilagoditev rabe prostora
Domov E Raziskovanje E IMŠ E Okoljske spremembe in kraški vodni viri: vplivi, ranljivost in prilagoditev rabe prostora
Spremembe okoljskih razmer, nastale zaradi naravnih dejavnikov in zaradi posrednega ali neposrednega človekovega delovanja, močno vplivajo na kroženje vode. Posledice se kažejo v postopnem spreminjanju bodisi lokalnih ali globalnih hidroloških razmer ter v pogostejšem pojavljanju in večjem obsegu naravnih nesreč ter drugih pojavov, ki prizadanejo različne elemente okolja in okoljske procese, vse ekonomske sektorje ter življenja.

Šifra projekta: J6-8266
Vrsta projekta: Raziskovalni projekt
Nosilec projekta: Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Vodja projekta: dr. Nataša Viršek Ravbar
Partnerske institucije: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU); Inštitut za raziskovanje krasa; Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (Oddelek za geografijo); ERICo Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o
Sodelujoča raziskovalca na UP FHŠ: izr. prof. dr. Gregor Kovačič, izr. prof. dr. Valentina Brečko Grubar

Vir financiranja: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
Raziskovalno področje (ARRS): 6.12 Humanistika / Geografija / Fizična geografija
Trajanje projekta: 1. 5. 2017–30. 4. 2020

SICRIS


 

 

Opis projekta:

Spremembe okoljskih razmer, nastale zaradi naravnih dejavnikov in zaradi posrednega ali neposrednega človekovega delovanja, močno vplivajo na kroženje vode. Vse bolj dolgotrajne učinke z zmanjševanjem vodnih zalog in kratkotrajne učinke z vedno bolj pogostim pojavljanjem ekstremnih dogodkov (poplave, suše) v prihodnje napovedujejo tudi dolgoročno merjeni meteorološki in hidrološki podatki ter simulacije. Zaradi posebnosti pretakanja podzemnih voda in velike dinamičnosti hidroloških procesov so vodonosniki s kraško poroznostjo še posebej ranljivi na učinke različnih okoljskih sprememb. Okoljske spremembe hkrati z grožnjo predstavljajo izziv predvsem za ustrezen prostorski razvoj območij bogatih s krasom. Zato je namen projekta proučiti vpliv okoljskih sprememb na kraške vodonosnike, oceniti njihovo ranljivost ter pripraviti predloge za primerno prilagajanje rabe prostora tem spremembam in upravljanje s kraškimi vodnimi viri. Ključni cilj projekta je razviti inovativni koncept za okoljskim spremembam prilagojeno načrtovanje prostora in upravljanje s kraškimi vodnimi viri. Več na http://krasen.uirs.si/sl-si/.

Izvedeni dogodki:

  • Zaključna delavnica projekta (UP FHŠ, 19. junij 2020) o sintezi rezultatov in možnostih predstavitve rezultatov projekta v strokovni in laični javnosti ter razprava o vključitvi znanstveno-raziskovalnih dosežkov projekta v ključne dokumente s področja prostorskega načrtovanja in upravljanja z vodnimi viri v Sloveniji.
  • Objava izvirnega znanstvenega članka v odprto kodni reviji Water (IF 2,544), ki izhaja pri švicarski založbi MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute). Članek “Evaluation and Quantification of the Effects of Climate and Vegetation Cover Change on Karst Water Sources: Case Studies of Two Springs in South-Western Slovenia, ki obravnava zelo aktualno tematiko, je nastal v sodelovanju med sodelavcem UP Fakultete za humanistične študije (dr. Gregor Kovačič) in sodelavkama Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU (dr. Metka Petrič in dr. Nataša Ravbar). Članek je dostopen na https://doi.org/10.3390/w12113087.

Več o projektu: https://www.zrc-sazu.si/sl/programi-in-projekti/okoljske-spremembe-in-kraski-vodni-viri-vplivi-ranljivost-in-prilagoditve-rabe

Skip to content