Pasts without history and displaced histories of people without traces
Domov E Raziskovanje E IMŠ E Pasts without history and displaced histories of people without traces
A project jointly thought by French and Slovenian researchers and led by Michèle Baussant and Katja Hrobat-Virloget… the result of years of joint research and a new journey for us.

Šifra projekta: BI-FR/21-22 PROTEUS-001
Vrsta projekta: Bilateralni projekt (Francija-Slovenija)
Nosilec projekta: CNRS, CEFRES, Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije
Vodji projekta: Michèle Baussant, izr. prof. dr. Katja Hrobat Virloget

Vir financiranja: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
Trajanje projekta: 1. 1. 2021–31. 12. 2022


 

 

Opis projekta:

Slovensko-francoska ekipa raziskovalcev bo na primerjalni način preučevala spominske fenomene, povezane z nasilnimi in/ali utišanimi preteklostmi vezanih na množične migracije. Po politični preureditvi Evrope leta 1945, Severne Afrike in drugih nekdanjih kolonialističnih držav je prišlo do izgona oz. odselitve etničnih manjšin, ki veljalo za “poražence” zgodovine, njihova mesta pa so postala “dom” drugemu prebivalstvu, ki ni imelo nujno povezavo s kulturno dediščino predhodnega prebivalstva. Raziskovalci bodo na primerjalni način preučevali sorodne premike prebivalstva iz Bližnjega Vzhoda, Severne Afrike, Vzhodne in Srednje Evrope, Balkana, Angole, Brazilije itd. na primeru Italijanov, Judov, Nemcev, po-kolonialnih etničnih manjšin itd. Cilj projekta je prijava skupnega evropskega projekta, izmenjava znanj prek seminarjev in skupne znanstvene objave.

Več o projektu: https://defeatedmemo.hypotheses.org/237

Skip to content