Oddelek za arheologijo in dediščino

Arhiv dogodkov

Pretekli dogodki

19. 12. 2022 - Predavanje asist. dr. Mance Vinazza iz Oddelka za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani z naslovom Arheologija poskusov
19. 12. 2022 - Predavanje Antonele Barbir (Institut za arheologiju, Zagreb, Hrvaška), Prehrana lovcev nabiralcev na prehodu iz pleistocena v holocen v jami Vlakno (Dugi otok, Hrvaška)
8. 12. 2022 - Gostujoči predavanji Andree Biondija (doktorski kandidat), Lombard weapons from Fiesole, Tuscany (6th – 7th century C.E.): old archaeological data for new considerations / Langobardsko orožje iz Fiesole v Toskani (6.–7. stoletje n. št.): stari arheološki podatki za nove razmisleke
7. 12. 2022 - Predavanje prof. dr. Antonio Jakimovski (Univerza sv. Cirila i Metoda v Skopju, Filozofska fakulteta, Severna Makedonija), Od Skupija do Skopja. Arheološka dediščina mesta
7. 12. 2022 - Predavanje prof. dr. Antonio Jakimovski (Univerza sv. Cirila i Metoda v Skopju, Filozofska fakulteta, Severna Makedonija), Od Skupija do Skopja. Arheološka dediščina mesta
6. 12. 2022 - Predavanje prof. dr. Ratko Duev (Univerza sv. Cirila i Metoda v Skopju, Filozofska fakulteta, Severna Makedonija), Mit o Evropi, iskanje izgubljene identitete
6. 10. 2022 - Mednarodna konferenca v okviru Mednarodnega leta stekla: PO STEKLENI POTI Koper
9.- 12. 6. 2022 - Mednarodna konferenca Study days on ancient glass - ARTE-FACTUM, Podgorica (Črna Gora)
24. 5. 2022 - Predavanji prof. dr. Aleksandra Durmana in doc. dr. Danijele Roksandić s Filozofske fakultete Sveučilišta u Zagrebu ter ogled igrano-dokumentarnega filma Vučedolska jarebica, avtorjev prof. dr. Aleksandra Durmana in Darka Puharića
19. 5. 2022 - Predavanje prof. dr. Ergün Lafli in dr. Maurizio Buora, Ancient lamps from southern Turkey
18. 5. 2022 - Predavanje prof. dr. Mihai Gligorja iz Univerze “1 Decembrie 1918” iz Alba Iulie (Romunija), Plastic Art from Neolithic and Eneolithic Transylvania
17. 5. 2022 - Predavanje prof. dr. Mihai Gligorja z Univerze “1 Decembrie 1918” iz Alba Iulie (Romunija), Marine Valves and Long-Distance Trade in Prehistoric Romania in Funerary Discoveries in Transylvanian Neolithic and Eneolithic
12. 5. 2022 - Predavanje prof. dr. Maline Čvoro s Fakultete za arhitekturo Univerze v Banja Luki (BIH), Regeneracija urbanih vodnih krajin
19. 4. 2022 - Predavanje prof. dr. Nenada Vujadinovića (Univerzitet Donja Gorica, Fakultet umjetnosti, Črna gora), Kulturna digitalna mapa Črne gore
15. 4. 2022 - Cikel gostujočih predavanj »Živali v prazgodovinski umetnosti 2«dr. Goce Naumov; Muzej na Makedonija, Skopje & Univerzitet Goce Delčev, Štip, Severna Makedonija, Živeti život sa životinjama...ili kako smo se pripitomili kroteći prirodu
15. 4. 2022 - Cikel gostujočih predavanj »Živali v prazgodovinski umetnosti 2« izr. prof. dr. Marija Ljuština; Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Beograd, Srbija. Predstave životinja u umetnosti bosutske grupe i Basarabi kompleksa
7. 4. 2022 - Predavanji Janka Vračarja iz Muzeja Republike Srbske in Dejana Došlića s Filozofske fakultete Univerze v Banja Luki, Stečki kot odsev viteške kulture in Priče preteklosti – meči razvitega in poznega srednjega veka iz fonda Muzeja Republike Srbske
4. 4. 2022 - Gostujoče predavanje dr. Maria Novaka (Institut za antropologiju, Zagreb, Hrvaška), Uporaba novih metod v (bio)arheologiji: starodavna DNK (aDNA) in stabilni izotopi
22. 2. 2022 - Inavguracijsko srečanje nove UNESCO katedre Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem

KONTAKT

Predstojnica Oddelka za arheologijo in dediščino UP FHŠ
doc. dr. Zrinka Mileusnić
E-naslov: zrinka.mileusnic@fhs.upr.si

Skip to content