Oddelek za arheologijo in dediščino

Arhiv dogodkov

Pretekli dogodki

Predavanje asist. dr. Mance Vinazza iz Oddelka za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani z naslovom Arheologija poskusov

Predavanje Antonele Barbir (Institut za arheologiju, Zagreb, Hrvaška), Prehrana lovcev nabiralcev na prehodu iz pleistocena v holocen v jami Vlakno (Dugi otok, Hrvaška)

Gostujoči predavanji Andree Biondija (doktorski kandidat), Lombard weapons from Fiesole, Tuscany (6th – 7th century C.E.): old archaeological data for new considerations / Langobardsko orožje iz Fiesole v Toskani (6.–7. stoletje n. št.): stari arheološki podatki za nove razmisleke

Predavanje prof. dr. Antonio Jakimovski (Univerza sv. Cirila i Metoda v Skopju, Filozofska fakulteta, Severna Makedonija), Od Skupija do Skopja. Arheološka dediščina mesta

Predavanje prof. dr. Ratko Duev (Univerza sv. Cirila i Metoda v Skopju, Filozofska fakulteta, Severna Makedonija), Mit o Evropi, iskanje izgubljene identitete

Mednarodna konferenca v okviru Mednarodnega leta stekla: PO STEKLENI POTI Koper

14. Mednarodna poletna šola muzeologije, Moč muzejev

Mednarodna konferenca Study days on ancient glass - ARTE-FACTUM, Podgorica (Črna Gora)

Predavanji prof. dr. Aleksandra Durmana in doc. dr. Danijele Roksandić s Filozofske fakultete Sveučilišta u Zagrebu ter ogled igrano-dokumentarnega filma Vučedolska jarebica, avtorjev prof. dr. Aleksandra Durmana in Darka Puharića

Predavanje prof. dr. Ergün Lafli in dr. Maurizio Buora, Ancient lamps from southern Turkey

Predavanje predavanje prof. dr. Mihai Gligorja iz Univerze “1 Decembrie 1918” iz Alba Iulie (Romunija), Plastic Art from Neolithic and Eneolithic Transylvania

Predavanje prof. dr. Mihai Gligorja z Univerze “1 Decembrie 1918” iz Alba Iulie (Romunija), Marine Valves and Long-Distance Trade in Prehistoric Romania in Funerary Discoveries in Transylvanian Neolithic and Eneolithic

Predavanje prof. dr. Maline Čvoro s Fakultete za arhitekturo Univerze v Banja Luki (BIH), Regeneracija urbanih vodnih krajin

Predavanje prof. dr. Nenada Vujadinovića (Univerzitet Donja Gorica, Fakultet umjetnosti, Črna gora), Kulturna digitalna mapa Črne gore

Predavanje mag. Maše Valović (Univerzitet Donja Gorica, Fakultet umjetnosti, Črna Gora), Črnogorska sodobna umetniška scena

Cikel gostujočih predavanj »Živali v prazgodovinski umetnosti 2« doc. dr. Ivana Živaljević; Univerzitet u Novom Sadu, Institut BioSens, Srbija. Fluidne granice ljudskosti i animalnosti: ljudi i životinje u mezolitu Đerdapa

Cikel gostujočih predavanj »Živali v prazgodovinski umetnosti 2«dr. Goce Naumov; Muzej na Makedonija, Skopje & Univerzitet Goce Delčev, Štip, Severna Makedonija, Živeti život sa životinjama...ili kako smo se pripitomili kroteći prirodu

Cikel gostujočih predavanj »Živali v prazgodovinski umetnosti 2« izr. prof. dr. Marija Ljuština; Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Beograd, Srbija. Predstave životinja u umetnosti bosutske grupe i Basarabi kompleksa

Cikel gostujočih predavanj »Živali v prazgodovinski umetnosti 2«, izr. prof. dr. Martina Blečić Kavur; Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Imago Caprae: ikonografija uporabne umetnosti Balkana

Predavanje dr. Marka Dizdara (Institut za arheologiju, Zagreb, Hrvaška), Pozni laten (Lt D1) na jugu Karpatske kotline

Predavanje doc. dr. Darie Ložnjak Dizdar (Institut za arheologiju, Zagreb, Hrvaška), Začetek železne dobe na jugu Karpatske kotline

Predavanji Janka Vračarja iz Muzeja Republike Srbske in Dejana Došlića s Filozofske fakultete Univerze v Banja Luki, Stečki kot odsev viteške kulture in Priče preteklosti – meči razvitega in poznega srednjega veka iz fonda Muzeja Republike Srbske

Gostujoče predavanje dr. Maria Novaka (Institut za antropologiju, Zagreb, Hrvaška), Uporaba novih metod v (bio)arheologiji: starodavna DNK (aDNA) in stabilni izotopi

Inavguracijsko srečanje nove UNESCO katedre Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem

Predavanje asist. dr. Mance Vinazza iz Oddelka za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani z naslovom Arheologija poskusov

Predavanje Antonele Barbir (Institut za arheologiju, Zagreb, Hrvaška), Prehrana lovcev nabiralcev na prehodu iz pleistocena v holocen v jami Vlakno (Dugi otok, Hrvaška)

Gostujoči predavanji Andree Biondija (doktorski kandidat), Lombard weapons from Fiesole, Tuscany (6th – 7th century C.E.): old archaeological data for new considerations / Langobardsko orožje iz Fiesole v Toskani (6.–7. stoletje n. št.): stari arheološki podatki za nove razmisleke

Predavanje prof. dr. Antonio Jakimovski (Univerza sv. Cirila i Metoda v Skopju, Filozofska fakulteta, Severna Makedonija), Od Skupija do Skopja. Arheološka dediščina mesta

Predavanje prof. dr. Ratko Duev (Univerza sv. Cirila i Metoda v Skopju, Filozofska fakulteta, Severna Makedonija), Mit o Evropi, iskanje izgubljene identitete

Mednarodna konferenca v okviru Mednarodnega leta stekla: PO STEKLENI POTI Koper

14. Mednarodna poletna šola muzeologije, Moč muzejev

Mednarodna konferenca Study days on ancient glass - ARTE-FACTUM, Podgorica (Črna Gora)

Predavanji prof. dr. Aleksandra Durmana in doc. dr. Danijele Roksandić s Filozofske fakultete Sveučilišta u Zagrebu ter ogled igrano-dokumentarnega filma Vučedolska jarebica, avtorjev prof. dr. Aleksandra Durmana in Darka Puharića

Predavanje prof. dr. Ergün Lafli in dr. Maurizio Buora, Ancient lamps from southern Turkey

Predavanje predavanje prof. dr. Mihai Gligorja iz Univerze “1 Decembrie 1918” iz Alba Iulie (Romunija), Plastic Art from Neolithic and Eneolithic Transylvania

Predavanje prof. dr. Mihai Gligorja z Univerze “1 Decembrie 1918” iz Alba Iulie (Romunija), Marine Valves and Long-Distance Trade in Prehistoric Romania in Funerary Discoveries in Transylvanian Neolithic and Eneolithic

Predavanje prof. dr. Maline Čvoro s Fakultete za arhitekturo Univerze v Banja Luki (BIH), Regeneracija urbanih vodnih krajin

Predavanje prof. dr. Nenada Vujadinovića (Univerzitet Donja Gorica, Fakultet umjetnosti, Črna gora), Kulturna digitalna mapa Črne gore

Predavanje mag. Maše Valović (Univerzitet Donja Gorica, Fakultet umjetnosti, Črna Gora), Črnogorska sodobna umetniška scena

Cikel gostujočih predavanj »Živali v prazgodovinski umetnosti 2« doc. dr. Ivana Živaljević; Univerzitet u Novom Sadu, Institut BioSens, Srbija. Fluidne granice ljudskosti i animalnosti: ljudi i životinje u mezolitu Đerdapa

Cikel gostujočih predavanj »Živali v prazgodovinski umetnosti 2«dr. Goce Naumov; Muzej na Makedonija, Skopje & Univerzitet Goce Delčev, Štip, Severna Makedonija, Živeti život sa životinjama...ili kako smo se pripitomili kroteći prirodu

Cikel gostujočih predavanj »Živali v prazgodovinski umetnosti 2« izr. prof. dr. Marija Ljuština; Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Beograd, Srbija. Predstave životinja u umetnosti bosutske grupe i Basarabi kompleksa

Cikel gostujočih predavanj »Živali v prazgodovinski umetnosti 2«, izr. prof. dr. Martina Blečić Kavur; Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Imago Caprae: ikonografija uporabne umetnosti Balkana

Predavanje dr. Marka Dizdara (Institut za arheologiju, Zagreb, Hrvaška), Pozni laten (Lt D1) na jugu Karpatske kotline

Predavanje doc. dr. Darie Ložnjak Dizdar (Institut za arheologiju, Zagreb, Hrvaška), Začetek železne dobe na jugu Karpatske kotline

Predavanji Janka Vračarja iz Muzeja Republike Srbske in Dejana Došlića s Filozofske fakultete Univerze v Banja Luki, Stečki kot odsev viteške kulture in Priče preteklosti – meči razvitega in poznega srednjega veka iz fonda Muzeja Republike Srbske

Gostujoče predavanje dr. Maria Novaka (Institut za antropologiju, Zagreb, Hrvaška), Uporaba novih metod v (bio)arheologiji: starodavna DNK (aDNA) in stabilni izotopi

Inavguracijsko srečanje nove UNESCO katedre Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem

Predavanje asist. dr. Mance Vinazza iz Oddelka za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani z naslovom Arheologija poskusov

Predavanje Antonele Barbir (Institut za arheologiju, Zagreb, Hrvaška), Prehrana lovcev nabiralcev na prehodu iz pleistocena v holocen v jami Vlakno (Dugi otok, Hrvaška)

Gostujoči predavanji Andree Biondija (doktorski kandidat), Lombard weapons from Fiesole, Tuscany (6th – 7th century C.E.): old archaeological data for new considerations / Langobardsko orožje iz Fiesole v Toskani (6.–7. stoletje n. št.): stari arheološki podatki za nove razmisleke

Predavanje prof. dr. Antonio Jakimovski (Univerza sv. Cirila i Metoda v Skopju, Filozofska fakulteta, Severna Makedonija), Od Skupija do Skopja. Arheološka dediščina mesta

Predavanje prof. dr. Ratko Duev (Univerza sv. Cirila i Metoda v Skopju, Filozofska fakulteta, Severna Makedonija), Mit o Evropi, iskanje izgubljene identitete

Mednarodna konferenca v okviru Mednarodnega leta stekla: PO STEKLENI POTI Koper

14. Mednarodna poletna šola muzeologije, Moč muzejev

Mednarodna konferenca Study days on ancient glass - ARTE-FACTUM, Podgorica (Črna Gora)

Predavanji prof. dr. Aleksandra Durmana in doc. dr. Danijele Roksandić s Filozofske fakultete Sveučilišta u Zagrebu ter ogled igrano-dokumentarnega filma Vučedolska jarebica, avtorjev prof. dr. Aleksandra Durmana in Darka Puharića

Predavanje prof. dr. Ergün Lafli in dr. Maurizio Buora, Ancient lamps from southern Turkey

Predavanje predavanje prof. dr. Mihai Gligorja iz Univerze “1 Decembrie 1918” iz Alba Iulie (Romunija), Plastic Art from Neolithic and Eneolithic Transylvania

Predavanje prof. dr. Mihai Gligorja z Univerze “1 Decembrie 1918” iz Alba Iulie (Romunija), Marine Valves and Long-Distance Trade in Prehistoric Romania in Funerary Discoveries in Transylvanian Neolithic and Eneolithic

Predavanje prof. dr. Maline Čvoro s Fakultete za arhitekturo Univerze v Banja Luki (BIH), Regeneracija urbanih vodnih krajin

Predavanje prof. dr. Nenada Vujadinovića (Univerzitet Donja Gorica, Fakultet umjetnosti, Črna gora), Kulturna digitalna mapa Črne gore

Predavanje mag. Maše Valović (Univerzitet Donja Gorica, Fakultet umjetnosti, Črna Gora), Črnogorska sodobna umetniška scena

Cikel gostujočih predavanj »Živali v prazgodovinski umetnosti 2« doc. dr. Ivana Živaljević; Univerzitet u Novom Sadu, Institut BioSens, Srbija. Fluidne granice ljudskosti i animalnosti: ljudi i životinje u mezolitu Đerdapa

Cikel gostujočih predavanj »Živali v prazgodovinski umetnosti 2«dr. Goce Naumov; Muzej na Makedonija, Skopje & Univerzitet Goce Delčev, Štip, Severna Makedonija, Živeti život sa životinjama...ili kako smo se pripitomili kroteći prirodu

Cikel gostujočih predavanj »Živali v prazgodovinski umetnosti 2« izr. prof. dr. Marija Ljuština; Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Beograd, Srbija. Predstave životinja u umetnosti bosutske grupe i Basarabi kompleksa

Cikel gostujočih predavanj »Živali v prazgodovinski umetnosti 2«, izr. prof. dr. Martina Blečić Kavur; Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Imago Caprae: ikonografija uporabne umetnosti Balkana

Predavanje dr. Marka Dizdara (Institut za arheologiju, Zagreb, Hrvaška), Pozni laten (Lt D1) na jugu Karpatske kotline

Predavanje doc. dr. Darie Ložnjak Dizdar (Institut za arheologiju, Zagreb, Hrvaška), Začetek železne dobe na jugu Karpatske kotline

Predavanji Janka Vračarja iz Muzeja Republike Srbske in Dejana Došlića s Filozofske fakultete Univerze v Banja Luki, Stečki kot odsev viteške kulture in Priče preteklosti – meči razvitega in poznega srednjega veka iz fonda Muzeja Republike Srbske

Gostujoče predavanje dr. Maria Novaka (Institut za antropologiju, Zagreb, Hrvaška), Uporaba novih metod v (bio)arheologiji: starodavna DNK (aDNA) in stabilni izotopi

Inavguracijsko srečanje nove UNESCO katedre Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem

2022
19. 12. 2022
19. 12. 2022
8. 12. 2022
7. 12. 2022
6. 12. 2022
6. 10. 2022
5.- 9. 9. 2022
9.- 12. 6. 2022
24. 5. 2022
19. 5. 2022
18. 5. 2022
17. 5. 2022
12. 5. 2022
19. 4. 2022
19. 4. 2022
15. 4. 2022
15. 4. 2022
15. 4. 2022
15. 4. 2022
7. 4. 2022
7. 4. 2022
7. 4. 2022
4. 4. 2022
22. 2. 2022
Skip to content