Oddelek za arheologijo in dediščino

Predstavitev oddelka

Oddelek za arheologijo in dediščino ponuja študij arheologije na treh stopnjah ter kulturne dediščine na prvi in drugi stopnji (dediščinski turizem). Pedagoški sodelavci Oddelka za arheologijo in dediščino so raziskovalno vpeti v številne domače in mednarodne raziskovalne projekte, večinoma na Inštitutu za arheologijo in dediščino UP FHŠ, kot tudi na drugih inštitucijah. Oddelek sodeluje s številnimi ustanovami v Sloveniji in tujini ter v različne oblike sodelovanja redno vključuje študente vseh stopenj. Na ta način študentom omogoča stik z realnim okoljem, pridobivanje novih znanj in izkušenj.

Študentje se lahko v okviru študijskih programov oddelka že zgodaj vključijo v raziskovalno delo na fakulteti tudi prek Inštituta za arheologijo in dediščino; ki ima na voljo bogato strokovno knjižnico, sodelujejo lahko na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih, ki jih organiziramo, pri arheoloških izkopavanjih, pa tudi na Poletni šoli muzeologije, ki jo izvajamo vsako leto v Piranu.

Predstojnice oddelka

doc. dr. Zrinka Mileusnić
Predstojnica Oddelka za arheologijo in dediščino UP FHŠ
doc. dr. Zrinka Mileusnić
Predstojnica Oddelka za arheologijo in dediščino UP FHŠ

doc. dr. Katarina Šmid
Namestnica predstojnice Oddelka za arheologijo in dediščino UP FHŠ
doc. dr. Katarina Šmid
Namestnica predstojnice Oddelka za arheologijo in dediščino UP FHŠ

izr. prof. dr. Alenka Tomaž
Namestnica predstojnice Oddelka za arheologijo in dediščino UP FHŠ
izr. prof. dr. Alenka Tomaž
Namestnica predstojnice Oddelka za arheologijo in dediščino UP FHŠ

Skip to content