Oddelek za arheologijo in dediščino

Predstavitev oddelka

Domov 5 Oddelki 5 Oddelek za arheologijo in dediščino

Aktualno

Skupinski sprehod po Bošadragi priklical spomine z vonji in okusi

Skupinski sprehod po Bošadragi priklical spomine z vonji in okusi

Udeleženci so z velikim zanimanjem prisluhnili zgodovinskemu preletu doc. dr. Neže Čebron Lipovec s Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem o eni izmed najbolj pristnih in zanimivih četrti koprskega mestnega jedra, ki ga je dodatno začinila avtorica...

Študenti otvorili razstavo Simboli Kopra

Študenti otvorili razstavo Simboli Kopra

Le korak od osrednjega koprskega trga pod Pretorsko palačo stoji razstava, ki obiskovalcem približuje najpomembnejše simbole mesta, povezane z njegovo bogato zgodovino, od katerih so najbolj prepoznavni Meduza, koza, sonce, kip Justicije in sv. Nazarij. Po mitološkem...

Mala loža bo gostila razstavo študentov Simboli Kopra

Mala loža bo gostila razstavo študentov Simboli Kopra

Od 7. maja si bo v Mali loži mogoče ogledati razstavo Simboli Kopra, ki predstavlja najpomembnejše simbole mesta, povezane z njegovo bogato zgodovino, in sicer Meduzo, kozo, sonce, Justicijo in sv. Nazarija. Mesto Koper letos praznuje 1500 let. Obletnico zgodovinsko...

Predstavitev oddelka

Oddelek za arheologijo in dediščino ponuja študij arheologije na treh stopnjah ter kulturne dediščine na prvi in drugi stopnji (dediščinski turizem). Pedagoški sodelavci Oddelka za arheologijo in dediščino so raziskovalno vpeti v številne domače in mednarodne raziskovalne projekte, večinoma na Inštitutu za arheologijo in dediščino UP FHŠ, kot tudi na drugih inštitucijah. Oddelek sodeluje s številnimi ustanovami v Sloveniji in tujini ter v različne oblike sodelovanja redno vključuje študente vseh stopenj. Na ta način študentom omogoča stik z realnim okoljem, pridobivanje novih znanj in izkušenj.

Študentje se lahko v okviru študijskih programov oddelka že zgodaj vključijo v raziskovalno delo na fakulteti tudi prek Inštituta za arheologijo in dediščino; ki ima na voljo bogato strokovno knjižnico, sodelujejo lahko na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih, ki jih organiziramo, pri arheoloških izkopavanjih, pa tudi na Poletni šoli muzeologije, ki jo izvajamo vsako leto v Piranu.

Sodelavci

Publikacije

Raziskovanje

Arhiv dogodkov

Študijski programi

Posebnost študijskih programov prve stopnje je dvopredmetnost, ki študentom omogoča pridobivanje znanj iz dveh strokovnih področij in posledično tudi večjo zaposljivost.

Študijski program Kulturna dediščina je edini tovrstni študijski program v Sloveniji; zasnovan je izrazito interdisciplinarno in povezuje stroke, kot so arheologija, zgodovina, umetnostna zgodovina in etnologija. Dodatne študijske vsebine segajo tudi na področje konservatorstva, muzeologije in upravljanja dediščine.

Dvopredmetni študijski program Arheologija je zasnovan sodobno in odprto v mednarodni prostor. Odlikujejo ga številna gostovanja profesorjev iz Slovenije in tujine ter možnosti izmenjave študentov oziroma vključevanje študentov v raziskovalne projekte doma in na tujem, programe Leonardo da Vinci, Jean Monet, Erasmus, Ceepus, idr.

Pomemben del študija v praksi so tudi terenske vaje in strokovne ekskurzije, ki jih organiziramo na Oddelku za arheologijo in dediščino. Študenti se tako neposredno soočajo s problemi, projekti in stanjem na področju dediščine, hkrati pa jim je tako omogočen pristen in neformalen stik s terenom, s profesorji ter medsebojna izmenjava mnenj in pogledov.

Univerzitetni dvopredmetni program 1. stopnje Arheologija
Dvopredmetna študijska smer 1. stopnje Kulturna dediščina
Študijski program 2. stopnje Arheološka dediščina Sredozemlja
Doktorski študijski program Arheologija
Dotorski študijski program Upravljanje kulturnih virov in arhivov

The Department of Media Studies commenced work in 2008 when the first students of BA degree programme of Media Studies were enrolled to study whereas the MA programme in Communication and Media has been taught in the Department since 2011. Teaching and research in the

 

 

 

Poletna šola muzeologije

Mednarodno poletno šolo muzeologije izvajata v sodelovanju z različnimi domačimi in mednarodnimi partnerji Oddelek za arheologijo in dediščino UP FHŠ ter Inštitut za arheologijo in dediščino UP FHŠ.
Glavni cilj poletne šole je vzpostaviti komunikacijo in odprto razpravo med muzejskimi strokovnjaki, strokovnjaki s področja izobraževanja ter študenti. Udeleženci imajo priložnost spoznati pretekle in aktualne muzejske projekte ter dobre prakse, da bi nato lahko premislili o pomenu muzejev, njihovi sedanji vlogi in odnosu do družbe. Predavatelji iz različnih evropskih držav predstavijo svoje izkušnje, znanje, strategije in mnenja o muzejih, muzeologiji in dediščini ter tako ponudijo udeležencem priložnost, da se seznanijo s sodobnim mednarodnim pogledom na izbrano vsakoletno temo.
Mednarodna poletna šola muzeologije temelji na prenosu znanj in izmenjavi idej skozi neposredni komunikacijski proces, zato je zasnovana za različne udeležence, kot so muzejski strokovnjaki, študenti, izobraževalci na področju muzeologije in dediščine, ter druga zainteresirana javnost.

Preberi več    >

Kontakt

Predstojnica Oddelka za arheologijo in dediščino UP FHŠ

doc. dr. Zrinka Mileusnić
zrinka.mileusnic@fhs.upr.si

Oddelek na družbenih omrežjih

Skip to content