Oddelek za arheologijo in dediščino

Predstavitev profesorjev in raziskovalcev

Vodstvo oddelka

doc. dr. Zrinka Mileusnić

predstojnica Oddelka za arheologijo in dediščino UP FHŠ
zrinka.mileusnic@fhs.upr.si

doc. dr. Zrinka Mileusnić

predstojnica Oddelka za arheologijo in dediščino UP FHŠ
zrinka.mileusnic@fhs.upr.si

doc. dr. Katarina Šmid

namestnica predstojnice Oddelka za arheologijo in dediščino UP FHŠ
katarina.smid@fhs.upr.si

doc. dr. Katarina Šmid

namestnica predstojnice Oddelka za arheologijo in dediščino UP FHŠ
katarina.smid@fhs.upr.si

izr. prof. dr. Alenka Tomaž

namestnica predstojnice Oddelka za arheologijo in dediščino UP FHŠ
alenka.tomaz@fhs.upr.si

izr. prof. dr. Alenka Tomaž

namestnica predstojnice Oddelka za arheologijo in dediščino UP FHŠ
alenka.tomaz@fhs.upr.si

Ostali sodelavci

prof. dr. Elena Bužan

redna profesorica
elena.buzan@upr.si

prof. dr. Elena Bužan

redna profesorica
elena.buzan@upr.si

izr. prof. dr. Martina Blečić Kavur

izredna profesorica, višja znanstvena sodelavka, konservatorka
martina.blecic.kavur @upr.si

izr. prof. dr. Martina Blečić Kavur

izredna profesorica, višja znanstvena sodelavka, konservatorka
martina.blecic.kavur @upr.si

doc. dr. Neža Čebron Lipovec

docentka, znanstvena sodelavka
neza.cl@fhs.upr.si

doc. dr. Neža Čebron Lipovec

docentka, znanstvena sodelavka
neza.cl@fhs.upr.si

doc. dr. Saša Čaval

docentka, znanstvena sodelavka
sasa.caval@fhs.upr.si

doc. dr. Saša Čaval

docentka, znanstvena sodelavka
sasa.caval@fhs.upr.si

izr. prof. dr. Andrej Gaspari

izredni profesor, višji znanstveni sodelavec
andrej.gaspari@ff.uni-lj.si

izr. prof. dr. Andrej Gaspari

izredni profesor, višji znanstveni sodelavec
andrej.gaspari@ff.uni-lj.si

izr. prof. dr. Katja Hrobat Virloget

izredna profesorica, višja znanstvena sodelavka
katja.hrobat@fhs.upr.si

izr. prof. dr. Katja Hrobat Virloget

izredna profesorica, višja znanstvena sodelavka
katja.hrobat@fhs.upr.si

asist. dr. Maja Janežič

asistentka
maja.janezic@fhs.upr.si

asist. dr. Maja Janežič

asistentka
maja.janezic@fhs.upr.si

izr. prof. dr. Boris Kavur

izredni profesor, višji znanstveni sodelavec
boris.kavur@fhs.upr.si

izr. prof. dr. Boris Kavur

izredni profesor, višji znanstveni sodelavec
boris.kavur@fhs.upr.si

dr. Stanislav Kolenčik

stanislav.kolencik@famnit.upr.si

dr. Stanislav Kolenčik

stanislav.kolencik@famnit.upr.si

prof. dr. Irena Lazar

redna profesorica, znanstvena svetnica, muzejska svetnica
irena.lazar@fhs.upr.si

prof. dr. Irena Lazar

redna profesorica, znanstvena svetnica, muzejska svetnica
irena.lazar@fhs.upr.si

doc. dr. Alenka Miškec

docentka, znanstvena sodelavka
alenka.miskec@fhs.upr.si

doc. dr. Alenka Miškec

docentka, znanstvena sodelavka
alenka.miskec@fhs.upr.si

izr. prof. dr. Mario Novak

izredni profesor, višji znanstveni sodelavec
mario.novak@fhs.upr.si

izr. prof. dr. Mario Novak

izredni profesor, višji znanstveni sodelavec
mario.novak@fhs.upr.si

izr. prof. dr. Gregor Pobežin

izredni profesor, višji znanstveni sodelavec
gregor.pobezin@fhs.upr.si

izr. prof. dr. Gregor Pobežin

izredni profesor, višji znanstveni sodelavec
gregor.pobezin@fhs.upr.si

doc. dr. Mojca Poklar

docentka, znanstvena sodelavka
mojca.poklar@fhs.upr.si

doc. dr. Mojca Poklar

docentka, znanstvena sodelavka
mojca.poklar@fhs.upr.si

asist. Monika Zorko

asistentka
monika.zorko@upr.si

asist. Monika Zorko

asistentka
monika.zorko@upr.si

Skip to content