Oddelek za arheologijo in dediščino

Programski cikli

Mednarodna poletna šola muzeologije

Mednarodno poletno šolo muzeologije izvajata v sodelovanju z različnimi domačimi in mednarodnimi partnerji Oddelek za arheologijo in dediščino UP FHŠ ter Inštitut za arheologijo in dediščino UP FHŠ.
Glavni cilj poletne šole je vzpostaviti komunikacijo in odprto razpravo med muzejskimi strokovnjaki, strokovnjaki s področja izobraževanja ter študenti. Udeleženci imajo priložnost spoznati pretekle in aktualne muzejske projekte ter dobre prakse, da bi nato lahko premislili o pomenu muzejev, njihovi sedanji vlogi in odnosu do družbe. Predavatelji iz različnih evropskih držav predstavijo svoje izkušnje, znanje, strategije in mnenja o muzejih, muzeologiji in dediščini ter tako ponudijo udeležencem priložnost, da se seznanijo s sodobnim mednarodnim pogledom na izbrano vsakoletno temo.
Mednarodna poletna šola muzeologije temelji na prenosu znanj in izmenjavi idej skozi neposredni komunikacijski proces, zato je zasnovana za različne udeležence, kot so muzejski strokovnjaki, študenti, izobraževalci na področju muzeologije in dediščine, ter druga zainteresirana javnost.

Živali v prazgodovinski umetnosti

Cikel gostujočih predavanj “Živali v prazgodovinski umetnosti” izvaja Oddelek za arheologijo in dediščino UP FHŠ, enkrat letno od leta 2020, v živo in v virtualnem okolju. Predavanja so namenjena tako študentom in strokovnjakom, kot tudi širši zainteresirani javnosti. Predavatelji iz različnih držav jugovzhodne Evrope predstavljajo novejše raziskave, aktualna spoznanja, sodobne strategije in interpretacije v vrednotenju prazgodovinske zoomorfne in animistične umetnosti od paleolitika do železne dobe. Pri tem se udeležencem omogoča neposreden prenos znanja in na, reprezentativnih primerih, spoznavanje ter poglabljanje razumevanja tako razvoja kot zvrstmi likovne umetnosti, ikonografije in ikonologije, semantike in semiotike obsežne prazgodovinske umetnosti.

Skip to content