Oddelek za medijske študije

Obvezna študijska praksa

Navodila

1. Študijska praksa predstavlja eno od temeljnih obveznosti študentov v 2. letniku študijskega programa 1. stopnje Komuniciranje in mediji.

2. Študent si lahko ustanovo za opravljanje študijske prakse izbere iz seznama ustanov ter podjetij, s katerimi ima fakulteta sklenjen dogovor.

3. Študent si ustanovo za opravljanje študijske prakse lahko izbere tudi samostojno. Če fakulteta z organizacijo nima sklenjenega dogovora o sodelovanju, mora študent pred opravljanjem študijske prakse pridobiti soglasje predstojnika oddelka, fakulteta pa z institucijo sklene sporazum o sodelovanju pri izvedbi študijske prakse.

4. Po končani študijski praksi v obsegu 90 ur mora študent izpolniti obrazca:
Potrdilo o študijski praksi in Poročilo o študijski praksi

Oba obrazca s podpisom potrdita tako študent kakor mentor/ica študijske prakse.

5. Študenti so naprošeni, da najprej posredujejo koordinatorici študijske prakse (dr. Karmen Medica) oba izpolnjena dokumenta v pregled, da lahko posreduje pripombe na poročilo in potrdilo.

6. Ko dokumenta koordinator potrdi po elektronski pošti, oba dokumenta natisnejo in ju dajo mentorju/ici v podpis. Podpišejo jih tudi sami na ustreznih mestih.

7. Podpisana dokumenta skenirajo in jih pošljejo koordinatorju na e-mail. Koordinator jih ob tem vključi v seznam študentov/študentk, ki so opravili prakso in katerim predstojnik prakso s svojim podpisom lahko potrdi.

8. Originalna podpisana obrazca dostavijo v Referat za študijske zadeve, da jih s podpisom potrdi predstojnik. Če bodo prakso zaključili v času predavanj, lahko podpis pridobijo tudi v času predavanj.

9. Pred opravljanje študijske prakse mora študent v referat za študentske zadeve oddati izpolnjen obrazec za zavarovanje:
Zavarovanje za študijsko prakso

Dokumenti

Skip to content